Maximalt träskydd

Caparols sortiment för målning av utvändigt trä erbjuder alla egenskaper en målare eller husägare kan önska sig.  Produkterna har unika egenskaper som håller fasaden ren från smuts, som effektivt minskar risken för påväxt och som skyddar ytan från att blekas av solens UV-strålar. Dessutom gör vårt unika tvåskiktssystem att målaren allt blir färdig efter MAX2 strykningar.  Långlivat och effektivt.

MAXIMALT
TRÄSKYDD
MAXIMALT
TRÄSKYDD

Vi gillar utmaningar: Caparol utvecklar färg för arktiskt klimat med köldrekord på -71C till Dubai i söder med upp till +52C varmt. I skuggan. Men kanske är det ändå värre i Bergen, där det faller nästan två och en halv meter regn om året.

I vår del av världen är temperaturskillnaderna inga problem för en färg. En modern färg är elastisk nog för att följa med i rörelserna i en träpanel under sommar och vinter. Däremot ställer nedsmutsning, blekande UV-trålar och ihållande regn krav på färgens funktion att skydda och försköna.

Långvarigt resultat: Vi hårdtestar våra färger på flera ställen för att utsätta dem för största möjliga påfrestning. På Bohus-Malmön i Bohuslän låter vi tex vår helmatta fasadfärg INTACT Matt visa vad den går för. Redan efter ett år är skillnaden stor mot flera konkurrentprodukter vi målat upp bredvid.

Försvar mot alger och mögel: Kampen mot påväxt av alger och mögel blir allt svårare och algerna trivs som aldrig förr när klimatet blir fuktigare och varmare. Men det är långt ifrån hopplöst! Målet är att hitta en lösning som kombinerar effektivt skydd med minimal miljöbelastning.

Effektivare målning: Effektivitet för oss innebär maximalt träskydd med minsta möjliga arbetsinsats. Vi prutar inte på något. Med vårt Max2-system räcker det alltid med två strykningar på utvändigt trä. Oavsett om träet är omålat eller i behov av ommålning. Fuktskyddet blir avsevärt bättre än vid traditionell 3-skiktsmålning. Och du spar upp till 30% arbetstid. Det tycker vi är effektivt!

Funktioner för långvarigt resultat och effektiv målning

Max 2

Med Max 2 strykningar med CARAT eller INTACT-systemet får man ett komplett skydd för de flesta träfasader.

Självrengörande

CARAT och INTACT Total innehåller vår originalteknik för självrengörande yta, vilket är viktigt framförallt på vita och ljusa fasader,.

Long Life

Alla våra träfasadfärger innehåller ett avancerat UV-skydd som effektivt fördröjer blekning och nedmattning av ytan.

Mögelskydd

Alla våra träfasadfärger har unika kombinationer av mögelskydd som ständigt utvecklas takt med nya forskningsresultat.

Information om produkter och användning:

Intact Matt

Intact Matt

Fantastisk helmatt lyster.
Intact Total

Intact Total

Maximalt träskydd.
Carat Oljefärg

Carat Oljefärg

Självrengörande färg för ljusa fasader.
Lasyr

Lasyr

Hållbart träskydd med innovativt bindemedel.