En hållbar färgproduktion

Vårt fokus ligger hela tiden på att skapa tydlig kundnytta med våra ansträngningar. Vi vill, med våra produkter och tjänster, bidra till ökat värde i våra kunders verksamhet. Att ständigt tänka nytt, utveckla och bidra med smarta lösningar för förbättrad hälsa, design, effektivitet och hållbarhet är kärnan i vårt utvecklingsarbete.

I SAMKLANG
MED NATUREN
I SAMKLANG
MED NATUREN

Caparol har på koncernnivå bedrivit ett omfattande strategiskt arbete för hållbarhet i mer än 10 år. Under denna period har både Caparol och samhällets inställning till hållbarhet utvecklats avsevärt. Under perioden har vi utvecklat ett antal produkter som baserats på alternativa råvaror. Färgerna som används idag för professionell målning, såväl inomhus som utomhus, är i väldigt stor omfattning akrylat eller liknande latexprodukter. Tekniskt är färgerna väl anpassade till de krav som såväl målaren som husägaren ställer men problemet med dessa färger är att de baseras på råvaror med fossilt ursprung och är därmed beroende av olja eller naturgas. Förutom att olja och naturgas är ändliga resurser så bidrar användningen av dem till koldioxidutsläpp och negativ miljöpåverkan.

På sikt måste färgindustrin hitta andra sätt att producera färg, vilket också kan komma att innebära att färgerna som erbjuds kommer att ha delvis andra egenskaper och kräva andra appliceringstekniker än vad vi är vana vid idag.

Vi har provat flera olika möjliga tekniker för att producera färg med förnybara råvaror, som också leder till mindre klimatpåverkan. Vi kan idag erbjuda färdiga produkter baserade på olika förnybara råvarukällor såsom avfall från biomassa eller sköljvatten från chipsindustrin, men även ett antal konserveringsmedelsfria färger. Färger som faktiskt håller längre än de som innehåller konserveringsmedel vilket leder till mindre svinn. Bra för både miljö och hälsa!

Förnybara bindemedel

Läs mer!

Vegetabilisk olja

Läs mer!