Färger som inte lämnar några spår

Vårt fokus ligger hela tiden på att skapa tydlig kundnytta med våra ansträngningar. Vi vill, med våra produkter och tjänster, bidra till ökat värde i våra kunders verksamhet. Att ständigt tänka nytt, utveckla och bidra med smarta lösningar för förbättrad hälsa, design, effektivitet och hållbarhet är kärnan i vårt utvecklingsarbete.

I SAMKLANG
MED NATUREN
I SAMKLANG
MED NATUREN

Att ställa om färgproduktion från fossilberoende till hållbar och förnybar är inte alldeles enkelt. Nästan all modern färg är helt eller delvis beroende av fossila råvaror. Det gäller vägg- och takfärger och lackfärger såväl som akrylatfärger för både trä- och mineraliska fasader. Både den enorma volymen och det stora antalet olika produkter är en utmaning som skulle kunna få en att ge upp. Eller så bestämmer man sig för att hitta en väg framåt. Eller olika vägar.

Vi på Caparol har bestämt oss. Vi ska hitta sätt att bidra till att modern färg-industri blir mer hållbar. I den här broschyren berättar vi bland annat om hur vi gjorde en av våra viktigaste färger fossilfri och förnybar. 

Det går alltså att göra modern förnybar färg av högsta kvalitet. 

Under tiden har vi märkt att tillgången på förnybara råvaror är begränsad. Det går sannolikt inte att göra all färg förnybar med samma teknologi. Det kommer att behövas flera olika lösningar för att producera olika produkter på ett mer hållbart sätt. I broschyren som du kan ladda ner genom att klicka på bilden till berättar vi om hur långt vi kommit. Du kan även läsa vidare genom länkarna nedan. Hoppas du blir nyfiken, och kanske inspirerad att testa!

Färger med förnybara bindemedel

Läs mer!

Färger med vegetabilisk olja

Läs mer!