Våra ledord

En byggnads värde hänger på vilken
prestanda den ger sina användare.

Hälsa och ett sunt liv har hamnat mer och mer i fokus hos oss alla. Även inom det egna boendet blir detta allt viktigare, speciellt eftersom vi är mer och mer inomhus. Särskilt ytorna spelar en avgörande roll. De ska inte bara vara fria från skadliga ämnen utan också aktivt bidra till ett hälsosamt inomhusklimat.

Byggnadens ytskikt är också avgörande för kraven på kvalitet och funktionalitet. Det kan handla om energieffektivitet, design, estetik m.m. Caparol erbjuder lösningar som helhetsmässigt ökar byggnadernas prestanda inom områdena hälsa, design, effektivitet och hållbarhet.