Hoppa över navigering
SPONSRING
SPONSRING

Caparol sponsrar

Caparol sponsrar till och från verksamheter, föreningar och evenemang. Inriktningen på det som sponsras ska stämma överens med Caparols varumärkesvärden, vilket innebär verksamheter som på ett tydligt sätt kan kopplas till hälsa, miljö och/eller design.

Sponsringen är inte ett bidrag utan ska alltid innebära en motprestation som motsvarar värdet av sponsringsutgiften.

Exempel på motprestation från idrottsklubb kan vara att Caparol får göra utskick med erbjudanden till klubbens medlemmar, reklamskyltar, fribiljetter, tillgång till/lån av lokaler, företagslogotyp på matchställ, arbetsinsatser mm  

Hur vi sponsrar

Varje sponsorskap definieras i ett samarbetsavtal där Caparols och sponsormottagarens överenskommelse beskrivs tillsammans med värde av sponsring, tidpunkt för start/genomförande och kontaktpersoner. Sponsoraktiviteter dokumenteras med bild av sponsormottagaren och vid samarbetets slut utvärderas gemensamt.

Beslut om sponsring

Beslut om sponsring tas av Marknadsavdelningen, Caparol. Kontakt sker via e-post: info@caparol.se