Hållbarhet

Varje produkt lämnar ett ekologiskt fotavtryck under produktion, användning och när de till slut slängs. Hur tydligt fotavtrycket blir beror på flera faktorer: utvinningsmetod och ursprung av råmaterial, materialets egenskaper, produktionsförhållanden, livslängd, transporter och återvinningsmöjligheter. För att verkligen kunna minska miljöbelastningen från verksamheten i stort krävs det en tydlig företagsfilosofi som fokuserar på hållbarhet.

 

HÅLLBARHET
HÅLLBARHET

Hållbara alternativ

Problemet med konventionella färger är att de baseras på råvaror med fossilt ursprung och är därmed beroende av olja eller naturgas. Förutom att olja och naturgas är ändliga resurser så bidrar användningen av dem till koldioxidutsläpp och negativ miljöpåverkan. Vi leder utvecklingen med att hitta hållbara alternativ till fossila råvaror både för exteriöra och interiöra färger. Våra produkter utvecklas med tanke på lång livslängd och produktionsprocessen är optimerad för att minimera emissioner och utsläpp.

En väg att gå är att tillverka färg på vegetabilisk olja, vilket inte är nytt i sig. Linolja och tallolja är exempel på vegetabiliska oljor som används i färgindustrin. Ett problem med odling av oljeväxter för industriella ändamål är att man tar jordbruksmark i anspråk som istället kunde användas för matproduktion.

Caparol driver tillsammans med ett tyskt universitet ett projekt, där oljeväxten oljedådra odlas samtidigt med ärtor. Oljedådran växer mellan ärtplantorna och medför minskad ogräsbekämpning, bättre(!) ärtskördar, gynnsam miljö för bin och fjärilar samt ökad lönsamhet för de odlande bönderna.

Oljedådra finns i LASYR för träfasad och snickeri, samt i vår Terrassolja.

Förnybar färg utan kompromisser

I väggfärgen IndekoGeo används avfall från skogsindustrin för att skapa ett förnybart bindemedel som helt kan ersätta det traditionella bindemedlet. Resultatet är en helmatt väggfärg med extremt hög täckkraft, som blir fin på vilken vägg som helst. Normalt sett när man tillverkar bindemedel till väggfärg används fossila källor som råvara, det vill säga olja eller naturgas. I det här fallet används istället obrukbart biobaserat avfall från skogsnäringen.
– Resultatet är ett akrylatbindemedel, så om du tittar på innehållet i en färdig burk ser du ingen skillnad. Det man gör är att man jäser kompost eller avfall och tar vara på produkterna som uppstår. Det är en väldigt lång kemisk process som krävs för att ta fram akrylatet, berättar Martin Lamkén, ingenjör på Caparols utvecklingsavdelning.

Ett första test i koncernens viktigaste produkt…

– Indeko är den viktigaste inomhusfärgen på den tyska och centraleuropeiska proffsmarknaden. När beslutet togs att satsa på förnybart bindemedel valde man att göra det i en av koncernens viktigaste och känsligaste produkter, flaggskeppet Indeko. Den förnybara IndekoGeo utvecklades för att bli en exakt kopia av originalet i alla egenskaper. Mottagandet blev bästa möjliga, ingen kunde märka skillnad på originalet Indeko och den förnybara varianten IndekoGeo.

Sköljvatten från chipsindustrin

Att kunna producera användbara produkter, på sådant som tidigare ansågs vara avfall, är naturligtvis optimalt. Vid produktion av chips och pommes frites sköljs potatisen när den skalas och skivas. Sköljvattnet innehåller stärkelse som kan användas till tex färgproduktion. PlantaGeo takfärg är baserad just på sköljvatten från chipsindustrin vilket bidrar till minskad mängd avfall och effektivare användning av potatisråvaran.

PlantaGeo beräknas komma ut på den svenska marknaden under höst / vinter 2022.

Hållbarhetsrapport

Som produkterna ovan visar är vi ledande när det gäller hållbara produkter, men hållbarhet är mycket mer än så för oss. Vi som en del i DAW koncernen, deltar i koncernens hållbarhetsarbete och delar koncernens hållbarhetsstrategi. Strategin är framtagen med våra intressenter i tankarna och vilar på tre ben; hållbart företag, hållbara produkter och hållbara byggnader. Du kan läsa mer i vår hållbarhetsrapport där vi berättar om vårt arbete för en hållbar framtid.

Ladda ner rapporten här.

Lasyr

Vattenspädbar lasyrfärg för trä utomhus som framhäver träets naturliga ådring.

TILL PRODUKTEN

TerrassOlja

Träolja med mycket god inträngningsförmåga.

TILL PRODUKTEN

IndekoGeo

Helmatt högtäckande tak och väggfärg baserad på förnyelsebart bindemedel.

TILL PRODUKTEN

Andra ledord

Kontakta oss gärna

E-post: info@caparol.se
Tel: 031-750 52 00