caparol_pim_import/caparol_se/products/image/203536/059275_lasyr_10L_SE.png

Lasyr

Vattenspädbar lasyrfärg för trä utomhus som framhäver träets naturliga ådring.

 • Vattenspädbar trälasyr som framhäver träets naturliga ådring. Baserad på alkydemulsion som ger ett effektivt väderskydd och förhindrar uttorkning av träet. Lätt tixotrop vilket gör lasyren lätt att applicera.

  Appliceringsområde

  Trä utomhus.

  Materialegenskaper

  • Effektivt väderskydd
  • Motverkar uttorkning
  • Innehåller UV-skydd

  Förpackningsstorlekar

  0,9 liter
  2,7 liter
  9 liter

  Kulörer

  Färglös. 
  Ingår i brytsystem.

  Glans

  Halvblank

  Förvaring

  Frostfritt

  Teknisk data

  Bindemedel: Alkydemulsion

  Notering

  VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010).
  Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

  För behandling av nytt ohyvlat eller hyvlat virke på fasader samt som underhåll på tidigare laserade fasader utomhus. 

  Ytförberedelse

  Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. 

  Ändträ oljas med Grundolja LF. Tänk på att ytor som oljats inte har samma uppsugningsförmåga som övrigt trä, vilket innebär att dessa ytor kan få en ljusare ton.

  Nytt trä strykes två gånger med Lasyr. Ett sätt att undvika för mörk kulör är att blanda den valda kulören 1:1 med Lasyr färglös.

  Tidigare laserade ytor tvättas med fasadtvätt och löst sittande färg slipas eller borstas med stålborste. Därefter strykes en eller två gånger med Lasyr. Ytor som skall omlaseras utan att ge en mörkare färg strykes med en blandning av en del vald kulör och fyra delar färglös Lasyr. 

  Tänk på att hyvlade ytor har mindre inträngningsförmåga vilket också bidrar till tunnare skikt. Det innebär att den förväntade hållbarheten på dessa ytor är kortare än på finsågade, ohyvlade ytor.

  Obs! Används ej på trallgolv på grund av risk för flagning, på trallgolv rekommenderar vi Terassolja

  Förtunning

  Vatten

  Förbrukning

  4-6 m2/liter på sågade ytor
  7-9 m2/liter på hyvlade och släta ytor

  Applikationsförhållanden

  Arbetstemperatur min. +10°C

  Torktid

  Dammtorr: 3 timmar
  Övermålningsbar: 16 timmar
  Genomtorr: flera dygn

  Verktyg

  Påföres med pensel.

  Rengöring av verktyg

  Verktyg rengörs med tvål och vatten.

  Rengöring och underhåll

  Torka av verktygen noga före rengöring med tvål och vatten.

  Bortskaffande

  Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

  Teknisk information

  Miljövarudeklaration

  Säkerhetsdatablad

  Information

  Teknisk information

  Miljövarudeklaration

  Säkerhetsdatablad

  Information