Sekretesspolicy

Inledning

Företaget som nämns i imprint (hädanefter kallat "Vi"), tillhandahåller den här onlinetjänsten och ansvarar för insamling, bearbetning och användning av onlineanvändarnas personuppgifter i enlighet med den tyska dataskyddslagen Federal Data Protection Act (BDSG, Bundesdatenschutzgesetz). Vi tar din personliga integritet och skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi samlar in, bearbetar och använder dina personuppgifter i enlighet med innehållet i den här sekretesspolicyn och tillämplig tysk dataskyddslag, i synnerhet BDSG och den tyska telelagen (TMG, Telemediengestz). 

I den här sekretesspolicyn beskrivs vilka typer av personuppgifter vi samlar in, bearbetar och använder.


Personuppgifter

Personuppgifter är information och fakta som direkt rör dig som person. Det innefattar all information om din identitet, till exempel namn, e-postadress eller postadress. Information som inte kan kopplas till dig som person (till exempel antalet besökare på webbplatsen) räknas däremot inte som personuppgifter.

Som grundregel kan du använda våra onlinetjänster utan att uppge din identitet och utan att lämna några personuppgifter. Vissa tjänster innebär dock att dina personuppgifter samlas in. Som grundregel samlar vi bara in, lagrar och använder personuppgifter för användandet av den här onlinetjänsten, och specifikt för att kunna tillhandahålla den efterfrågade informationen.

Lagring och bearbetning av personuppgifter

Din information lagras på särskilda skyddade servrar. Både tekniska och organisatoriska åtgärder används på servrarna så att dina personuppgifter skyddas mot förlust, destruktion, åtkomst, modifiering och spridning till obehöriga. Endast ett fåtal auktoriserade personer har tillgång till dina personuppgifter. De ansvarar för tekniskt, kommersiellt och redaktionellt underhåll på servrarna. Ett fullständigt skydd mot alla slags hot är dock inte möjligt, trots regelbundna kontroller.

Trafiken på våra webbplatser och överföringen av de uppgifter du lämnar är som regel okrypterad. Det är därför inte uteslutet att tredje part kan se och/eller komma åt de data som överförs. Du bör ha detta i åtanke när du bestämmer dig för om du vill överföra information till oss via Internet, och i så fall vilken information.

Dina personuppgifter krypteras och överförs via Internet. Vi använder SSL-kryptering (Secure Socket Layer) för dataöverföring.

Spridning av personuppgifter till tredje part

Som grundregel använder vi bara dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla de tjänster du efterfrågar. Om vi använder externa leverantörer för att kunna tillhandahålla dessa tjänster kommer även de att bara använda dina personuppgifter för att leverera den aktuella tjänsten. Vi använder både tekniska och organisatoriska lösningar för att se till att dataskyddet alltid efterlevs, och vi kräver detsamma av våra externa leverantörer. 

Dessutom delar vi aldrig dina personuppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, speciellt i marknadsföringssyfte. Vi delar bara dina personuppgifter med tredje part om du accepterar det, eller i den utsträckning som krävs av oss för att uppfylla lagkrav och/eller myndighets- eller domstolsbeslut. Det kan till exempel vara information som behövs för att tillämpa lagar, i nödfall eller för att tillgodose immateriella rättigheter.

 


Användning av vår webbplats

Information om din dator

Varje gång du använder våra onlinetjänster samlar vi in följande information om din dator, oavsett hur/om du har registrerat dig: datorns IP-adress, förfrågan som skickats från din webbläsare samt tidpunkten för förfrågan. I förfrågan loggas dessutom datastatus och datamängd för de data som överförs. Vi samlar också in produkt- och versionsinformation om den webbläsare du använder och om datorns operativsystem. Vi loggar från vilken webbplats du fick åtkomst till våra onlinetjänster. Din dators IP-adress lagras endast under tiden som du använder onlinetjänsterna. Därefter tas den bort eller anonymiseras i trunkerat format. De data som sedan återstår lagras under en begränsad tid. 

Vi använder dessa data för att kunna utföra onlinetjänsterna, framför allt för att upptäcka och åtgärda fel, samla kunskap om hur onlinetjänsterna används och för att göra justeringar och förbättringar. 


Cookies

Vi använder cookies, precis som många andra webbplatser. Cookies är små textfiler som placeras i din dator. De innehåller vissa inställningar och data från din webbläsare, som behövs för kommunikation med vår webbplats. En cookie innehåller vanligtvis namnet på den domän som cookie-filen skickades från, information om hur gammal cookien är och ett alfanumeriskt ID. 

Cookies hjälper oss att identifiera datorn och göra vissa inställningar automatiskt. Cookies underlättar för oss att ge dig en bättre och mer personlig upplevelse av våra onlinetjänster. 

De cookies vi använder kallas tillfälliga cookies, och de raderas automatiskt så fort du avslutar webbläsarsessionen.

De flesta webbläsare är inställda på att automatiskt acceptera cookies, men du kan stänga av det eller ändra dina inställningar så att du får ett meddelande när cookies används. Observera dock att du kanske inte kan använda alla våra onlinetjänster om du inte accepterar cookies.


Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att statistisk analys. Google Analytics är ett webbanalysverktyg som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94034, USA (”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies – textfiler som sparas på din dator och gör det möjligt att analysera hur besökare använder webbplatsen. Informationen från cookien överförs normalt till en av Googles servrar i USA, där den lagras. Om IP-anonymisering aktiveras på den här webbplatsen trunkeras dock din IP-adress först av Google inom EU- och EES-länderna. I undantagsfall kan hela IP-adressen skickas till en Google-server i USA och trunkeras där. På uppdrag av webbplatsoperatören använder Google den här informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen och sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen, och för att tillhandahålla ytterligare tjänster som rör användningen av webbplatsen och den Internetanvändning som kopplas till webbplatsoperatören. Den IP-adress som webbläsaren överför inom ramen för Google Analytics associeras inte med andra data som lagrats av Google. Du kan förhindra att cookies lagras genom att ange lämpliga inställningar i webbläsaren, men vi vill uppmärksamma dig på att detta kan innebära att du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Du kan också förhindra att Google samlar in data som genereras av cookie-filen om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt Googles framtida bearbetning av sådana data genom att ladda ned och installera följande plugin-program: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv).

Ytterligare information finns på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv och https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv (Allmän information om Google Analytics och dataskydd). Obs! På våra Google Analytics-webbplatser har dock koden ”anonymizeIp ();” utökats för att anonymisera IP-adresserna genom att den sista oktetten tas bort. [sic]


Google AdWords

Vi använder Google AdWords för onlineannonser och konverteringsspårning. Konverteringsspårning är en analystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Om du kommer till vår webbplats via en Google-annons sparas en cookie. Dessa cookies upphör att gälla efter 30 dagar, och de kan inte användas för att identifiera dig personligen. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats under cookiens giltighetsperiod får både Google och vi information om att du har klickat på en annons och omdirigerats till den aktuella sidan. En separat cookie skapas för varje AdWords-annonsör, vilket innebär att cookies inte kan spåras med hjälp av webbplatsen för en AdWords-annonsör. Informationen som inhämtas av konverterings-cookien används för att skapa konverteringsstatistik för de AdWords-annonsörer som har valt att använda konverteringsspårning. Annonsörerna kan därmed få reda på hur många användare som har klickat på deras annons och dirigerats om till deras sida genom en tagg för konverteringsspårning. Däremot får de ingen information som kan användas för att identifiera användarna personligen. Dina personuppgifter och dina användningsdata kan alltså inte kopplas samman. Om du vill inaktivera cookies för konverteringsspårning kan du ange en inställning i webbläsaren så att cookies från följande domän blockeras: ”googleadservices.com”

 


DoubleClick

Vi använder Google-tjänsten DoubleClick. Den här tjänsten tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). I DoubleClick används cookies för att visa annonser som är relevanta för dig. Din webbläsare tilldelas ett anonymt ID-nummer. Det här numret används för att övervaka vilka annonser som dyker upp i webbläsaren och vilka annonser som du tittar på. Dessa cookies innehåller inga personuppgifter. DoubleClick-cookies innebär endast att Google och dess partnerwebbplatser kan visa annonser som är relevanta för dig baserat på dina tidigare besök på vår webbplats och andra webbplatser på Internet. Informationen från cookien överförs normalt för analys till en av Googles servrar i USA, där den lagras. En sådan dataöverföring från Google till tredje part görs endast för att uppfylla gällande lagkrav, eller i samband med bearbetning av beställningsdata. Google matchar aldrig sådana data med andra data som samlats in av Google.

Du kan förhindra att cookies lagras. Du kan när som helst förhindra att data samlas in, bearbetas och lagras genom att ange lämpliga inställningar i webbläsaren, eller genom att ladda ned och installera en webbläsar-plugin från följande länk, under DoubleClick Deactivation Extension: https://www.google.com/settings/ads/plugin

Observera dock att detta kan innebära att du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.


Kanaler i sociala medier

I våra onlinetjänster finns länkar till de sociala nätverken Facebook, Google+, Instagram och Pinterest, karriärnätverket Xing, videoportalen YouTube samt till Twitter. Länkarna markeras med logotypen för respektive leverantör.

När du klickar på en sådan länk öppnas motsvarande webbplats, där reglerna i den här sekretesspolicyn inte gäller. Mer information om gällande regler finns i sekretesspolicyn för varje leverantör:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


Integrering av plugin-program för Facebook

På vår webbplats används så kallade Social Plug-ins (”plugin-program”) för det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Plugin-programmen är märkta med en Facebook-logotyp eller frasen ”Facebook Social Plug-in”. En översikt över alla plugin-program för Facebook och deras utseenden finns här: developers.facebook.com/plugins

Plugin-programmet integreras inte automatiskt i vår onlinetjänst, utan du måste själv uttryckligen välja att aktivera det. Om du använder vår onlinetjänst sker ingen insamling, bearbetning eller lagring av data från Facebook. Det är endast om du aktiverar plugin-programmet som är inbyggt i vår onlinetjänst som en direktanslutning upprättas till Facebooks servrar. Du aktiverar plugin-programmet genom att klicka på det, och du måste aktivera det för att kunna använda det (till exempel om du vill klicka på ”Gilla”-knappen).

Om du aktiverar plugin-programmet får Facebook information om att du har använt vår onlinetjänst via din webbläsare, även om du för tillfället inte är inloggad på Facebook. Den här informationen (inklusive din IP-adress) överförs från din webbläsare direkt till en Facebook-server i USA och lagras där. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook koppla ditt webbplatsbesök direkt till ditt Facebook-konto. Om du interagerar med ett plugin-program, till exempel genom att klicka på ”Gilla”-knappen eller skriva en kommentar, överförs motsvarande information också direkt till Facebook-servern och lagras där. Informationen publiceras också på Facebook och visas för dina Facebook-vänner.

Facebook kan använda den här informationen för marknadsföring, marknadsresearch och design av Facebook-sidor. I detta syfte skapas intresse- och relationsprofiler av Facebook, till exempel för att utvärdera din användning av vår onlinetjänst i relation till de annonser som visas på Facebook, för att informera andra Facebook-användare om dina aktiviteter i vår onlinetjänst och tillhandahålla andra tjänster relaterat till din Facebook-användning.

Om du inte vill att dina data ska skickas till Facebook behöver du inte göra något, eftersom ingen dataöverföring sker förrän du klickar på plugin-programmet för första gången och samtycker till att dina data används. Om du har lämnat ditt samtycke till insamling, bearbetning och lagring av data kan du när som helst dra tillbaka samtycket (så att all framtida datainsamling stoppas) genom att gå in på webbplatsen igen.

Mer information om syftena för och omfattningen av datainsamlingen och hur data bearbetas och används av Facebook finns i Facebooks sekretess- och datapolicyer. Där finns också information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet: www.facebook.com/policy.php.

 


YouTube

På vår webbplats används plugin-program från YouTube, som drivs av Google. Operatören för sidorna är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Om du besöker en av våra sidor med ett YouTube-plugin-program öppnas en anslutning till en YouTube-server, som får information om vilka av våra sidor du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto tillåter du att YouTube får associera dina surfvanor med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto och radera alla cookies från YouTube

Mer information om hur personuppgifter används finns i YouTubes sekretesspolicy på https://www.google.se/intl/se/policies/privacy/


Nyhetsbrev

När du börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer din e-postadress att användas för marknadsföring tills dess att du avslutar din prenumeration. Du får regelbunden information via e-post om aktuella ämnen, och dessutom får du e-post vid särskilda tillfällen, till exempel med specialerbjudanden. Dessa e-postmeddelanden kan anpassas för dig personligen utifrån den information vi har om dig.

Om du inte har lämnat skriftligt samtycke till detta använder vi ett så kallat dubbelt opt-in-förfarande för anmälning till vårt nyhetsbrev. Det innebär att du endast får våra nyhetsbrev via e-post om du tidigare har bekräftat uttryckligen att du vill att vi skickar nyhetsbrev till dig. Om du har gjort detta skickar vi ett e-postmeddelande till dig och ber dig bekräfta att du vill ha nyhetsbreven genom att klicka på en länk i meddelandet.

Om du vill sluta få nyhetsbrev från oss kan du när som helst avbryta utskicken utan att det medför några kostnader utöver överföringskostnaderna enligt standardtaxan. Allt du behöver göra är att klicka på länken för att avbryta prenumerationen i något av nyhetsbreven, eller skicka ett meddelande till oss eller vårt dataskyddsombud.


Kontaktformulär

Om du använder kontaktformuläret i vår onlinetjänst kan du behöva uppge personuppgifter som namn och e-postadress. De data som överförts via kontaktformuläret samlas in och används endast för att vi ska kunna besvara din fråga eller begäran.

Efter att vi har behandlat din förfrågan lagras data för att kunna hantera eventuella följdfrågor. Du kan när som helst begära att dessa data raderas. Annars raderas de efter att ärendet har avslutats helt. 


Ytterligare information

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Länkarna är vanligtvis markerade. Vi har inget inflytande över huruvida de länkade webbplatserna följer gällande datalagstiftning. Därför rekommenderar vi att du själv sätter dig in i deras respektive sekretesspolicyer. 

Rättigheter för den registrerade

Du har rätt att få information om de data vi har lagrat om dig, och att korrigera, spärra eller radera dessa data efter behov. Kontakta vårt dataskyddsombud för sådana ärenden.

Du kan också när som helst dra tillbaka ditt samtycke, och tillbakadragandet gäller då för all databehandling i framtiden. Kontakta vårt dataskyddsombud för sådana ärenden.

Kontakt

Kontakta dataskyddsombudet på DAW SE om du vill ha mer information om hur vi hanterar personuppgifter.

DAW Nordic AB
Box 36115
400 13  GÖTEBORG

Förändringar i den här sekretesspolicyn

Sekretesspolicyns status framgår av datumet nedan. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra förändringar i policyn, som då gäller för all framtida aktivitet. Den aktuella versionen finns alltid tillgänglig via onlinetjänsten. Håll dig uppdaterad om den senaste sekretesspolicyn via onlinetjänsten.

Status: Oktober 2017