CAPAROL
INDUSTRI
CAPAROL
INDUSTRI

Caparol industri

Lösningar inom prefab

Caparol är en av Europas största färgtillverkare och har sedan 50-talet levererat färg och ytbehandlingsprodukter till den svenska betongindustrin. Distributionen har skett i ett nära samarbete med lokala distributörer med hög servicenivå och omfattande lokal erfarenhet. Kombinationen av lokal närvaro och internationell erfarenhet har visat sig mycket framgångsrik.

Vi lanserar affärsområdet Caparol Industri och utvecklar samtidigt det beprövade produktsortimentet med en stor mängd tillbehör, ökad närvaro och service och uthyrning av sprutor och målningsutrustning. Allt med avsikt att erbjuda helhetslösningar som underlättar och effektiviserar verksamheten för våra kunder.

Skötselråd för målade och putsade betongytor samt andra behandlade ytor finner du här.

Kontakta oss gärna för mer information.

Säljare: Raymond Kilman
Tel: 0706-91 79 81
E-post: raymond.kilman@caparol.se 

Referensobjekt

Måleribeskrivningar

Kulörservice

Caparol erbjuder hjälp för färgsättning av fastighetens ytor både utvändigt och invändigt i t.ex. trapphus. Färgsättningen görs av experter med utgångspunkt från fastighetens byggnadsstil, placering, användning och omgivande bebyggelse.

Caparols färgkarta Fasad A1 består av 500 speciellt utvalda kulörer med hög kulörbeständighet som är utmärkta till fasader. Våra produkter kan även brytas i NCS-kulörer och andra färgsystem. Vi tar även fram kulörer efter önskemål och prov. För att garantera en så god kulörbeständighet som möjligt kan det förekomma begränsningar i vilka kulörer vi rekommenderar i andra färgsystem än Caparol Fasad A1.

Vid kulörer mörkare än NCS 6500 kan det vara en fördel att applicera färgen på plats för att eliminera risken för skador under bl.a. transport som syns tydligare vid mörka kulörer.

Maskinservice för effektivare produktion

Caparol erbjuder de maskiner och verktyg som krävs för att på ett enkelt och tidseffektivt sätt applicera våra produkter. Till försäljning och uthyrning finns färgsprutor, putsmaskiner och slipmaskiner. På våra Maskinservice center erbjuder vid service och rengöring.

Hyr en maskin av oss under tiden vi servar dina maskiner. På så vis står din produktion aldrig stilla.

Kontakta gärna vår säljare Raymond Kilman för mer information på tel  0706-91 79 81 eller via e-post raymond.kilman@caparol.se.