Redaktion

Ansvarig utgivare
DAW Nordic AB
Box 36115
400 13  GÖTEBORG

Tel: +46 (0)31 7505200
E-post: info@caparol.se


Org nr: 556318-0495
VAT Nr SE556318049501


Styrelseordförande: Jonas Karlsson
Verkställande Direktör: Jonas Karlsson och IT-chef Bengt Backlund


Webbplats utvecklad av
reseen GmbH, Stuttgart
www.reseen.de


© 1999-2023 DAW Nordic AB Med ensamrätt


Rättsliga förbehåll

Alla detaljer i informationen på vår webbplats har kontrollerats noga. Vi arbetar ständigt med att utöka och uppdatera den tillhandahållna informationen. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig, korrekt och fullt uppdaterad. Det gäller även för andra webbplatser vi länkar till. DAW SE tar inget ansvar för innehållet på webbplatser som besökts via sådana länkar. Hänvisning till en webbplats via länk innebär inte att vi rekommenderar webbplatsen, företaget eller dess produkter.

Vi har inget inflytande över länkar till vår webbplats som upprättas från webbplatser som tillhör tredjepartsföretag. Sådana länkar innebär inte att vi samarbetar med dessa företag, och ska inte heller ses som att vi rekommenderar deras produkter eller tjänster. Ansvarsanspråk baserat på användning av informationen på webbplatsen är endast giltiga om vi har agerat avsiktligt eller mycket oaktsamt, eller om anspråket gäller kroppsskada eller begränsningar vad gäller hälsa eller frihet. Utöver detta förbehåller sig DAW SE rätten att göra ändringar och tillägg i den tillhandahållna informationen.

Allt innehåll och strukturen på DAW SEs webbplats skyddas av upphovsrätten.  All information på webbplatsen får användas för privat bruk. Kopiering av information och data – i synnerhet text som ska användas i kommersiellt syfte, textstycken och bildmaterial – måste godkännas av DAW SE på förhand.