Effektivitet

Caparol driver utveckling av produkter som bidrar till effektivare och tidsbesparande måleri. Effektiva lösningar är intressant för såväl måleri som konsument. Effektiviteten finns både i produkter med unika egenskaper, målningssystem med tidseffektiva appliceringar samt maskiner och utrustning som hjälper målaren till ett effektivt resultat. Caparol ska genom dialog med kunder och leverantörer av råvaror och tillbehör löpande erbjuda kunderna nya effektiva lösningar.

EFFEKTIVITET
EFFEKTIVITET

Dimfritt sprutmålningssystem

Med det unika, patenterade Nespri-systemet kan du sprutmåla med hög precision och utan irriterande sprutdimma. Det är bra för hälsan och sparar tid och pengar. Tidskrävande maskeringsarbete, som ofta är nödvändigt med konventionella airless-system, är inte längre nödvändigt med Nespri. Samtidigt hinner man måla en betydligt större yta än vad som skulle vara möjligt med en roller. Nespri kombinerar på så sätt det bästa av två världar: precisionen och det begränsade färgstänket vid rollermålning med hastigheten hos ett airless-system.

Genom att värma materialet till 40 °C i den uppvärmda slangen har färgen alltid den idealiska appliceringstemperaturen vilket ger ett konstant sprutmönster tillsammans med specialmunstycket. Nesprisystemet fungerar bara med Caparols definierade Nespri-produkter som har de rätta egenskaperna för att ge dimfri sprutmålning.

Läs mer om Nespri här.

ThermoSan Fasadfärg

Självrengörande fasadfärg för mineraliska underlag.

TILL PRODUKTEN

Disbocret 515 Betongfärg

Färg särskilt framtagen för målning på betong.

TILL PRODUKTEN

Supertäck Grund

Vattenspädbar grundfärg för tak & vägg inomhus.

TILL PRODUKTEN

Nespri FiXX

Helmatt färg för sprutmålning av tak och väggar inomhus, lämnar inget sprutdamm med Nespray-sprutan.

TILL PRODUKTEN

Supertäck 5

Helmatt högtäckande färg för tak och väggar inomhus.

TILL PRODUKTEN

Max 2 strykningar - Största revolutionen inom träfasadmålning

Med Caparols smarta och snabba målningssystem behöver du aldrig måla mer än två strykningar. Oavsett om det som ska målas är omålat, fabriksgrundat eller tidigare målat. Konceptet innehåller produkter och lösningar som ger bästa möjliga resultat och optimal livslängd. Med minsta möjliga ansträngning. Vid målning på nytt trä innebär det 33% mindre arbetsinsats och en hel del tid för andra aktiviteter. Vare sig du målar på nytt trä, förgrundat (transportgrundat) eller tidigare målat och oberoende av om du vill måla med oljefärg eller akrylat - aldrig mer än två strykningar. Hög torrhalt (mycket färg och lite vatten) ger tjocka skikt och effektiv målning.

Våra Max 2-system innefattar Carat Oljefärg och Intact-systemet som bland annat innefattar en helmatt fasadfärg. Läs gärna mer om Max 2 och våra träfasadfärger för maximalt träskydd här.

Intact Matt

Helmatt akrylatfärg för träfasader. Med UV-skydd för långvarigt resultat.

TILL PRODUKTEN

Intact Total

Avancerad akrylatfärg för träfasader. Med självrengörande yta och effektivt mögelskydd.

TILL PRODUKTEN

Carat Oljefärg

Effektiv och självrengörande färg för utvändigt trä.

TILL PRODUKTEN

Intact Primer

Extremt fyllig och fuktskyddande vattenspädbar trägrund för träfasader. Ingår som grundfärg i Intact fasadmålningssystem tillsammans med Intact Total och Intact Matt.

TILL PRODUKTEN

Energieffektivitet med Caparols fasadsystem

Energieffektivisering är något som vi jobbar aktivt med på Caparol. Bland annat genom våra olika fasadsystem som isolerar samtidigt som de förskönar fasaderna. Ett tydligt exempel på hur man kan energieffektivisera fastigheter är projektet Backa Röd, ett bostadsområde på Hisingen i Göteborg som tillhör miljonprogrammet. Punkthusen i området renoverades från energislukande klossar till moderna lågenergihus. Målet var att sänka energiförbrukningen med två tredjedelar.

Lägenheterna har fått nya badrum och kök samt att alla el-, vatten-, och avloppsinstallationer har bytts ut. Nya fönster och nytt ventilationssystem har installerats. Samtliga fasader på husen har tilläggsisolerats med Caparols fasadsystem Capatect Original. U-värdet på fasaderna gick från 0,31 W/m²K till 0,12 W/m²K.

Slutresultatet överträffade förväntningarna och energiförbrukningen har blivit ännu lägre än beräknat.

 Före ombyggnad (beräkn)Beräknad                  Efter ombyggnad (utfall) 
Fjärrvärme170 kWH/m²54 kWH/m²44,4 kWH/m²
- Varav uppvärmning466 kWH/m²  29 kWH/m² 19,3 kWH/m²
- Varav varmvatten32 kWH/m² 25 kWH/m² 21,1 kWH/m²
- Varav kulvertförluster5 kWH/m²4 kWH/m² 
El (fastighetsel exkl hush)8 kWH (m²•år) 6 kWH (m²•år) 7,5* kWH (m²•år)
Totalt178 kWH/m² (Atemp)60 kWH/m² (Atemp)51,9 kWH/m² (Atemp):

 

Det finns många möjligheter att energieffektivisera fastigheter. Läs gärna mer om våra fasadsystem här.

Våra andra ledord

Kontakta oss gärna

E-post: info@caparol.se
Tel: 031-750 52 00