Fasadsystem

Mer än bara puts

Capatect Systemöversikt

En kortfattad beskrivning av våra fasadsystem. Läs mer.

Capatect Solid

Capatect Solid är ett oisolerat system som främst används vid nybyggnation. Läs mer.

Capatect Duo

Ett ventilerat och dränerat system. Läs mer.

Capatect Original

Fasadsystem med skiva av cellplast som putsbärare. Läs mer.

Capatect Mineral

Fasadsystem med putsbärare av mineralull. Läs mer.

Capatect Vento E

Capatect Vento E är ett ventilerat fasadsystem. Läs mer.

Disbocret Betongrenovering

Effektiva systemlösningar för betong. Läs mer.

Alsitop

Putssystem på lättbetong. Läs mer.

Tegelslamning

Fyller ut och jämnar till men behåller strukturen av teglet. Läs mer.

CapaBrick Dekortegel

Dekortegel efterfrågas mer och mer på marknaden.

Läs mer.

Meldorfer

Handtillverkat beklädnadstegel med hög energieffektivitet.
Läs mer om systemet
Se förslag på ytor

Capatect Murverk

Murverkslösningar för bättre isolerings-egenskaper . Läs mer.

Kreativa ytor

Möjligheterna är enorma med Caparols breda sortiment. Läs mer.

Maskinsortiment

Caparol har ett brett sortiment av maskiner för de flesta ändamål. Läs mer.

Caparol är en av Europas främsta leverantörer av avancerade system för fasadbehandlingar. Vi har levererat systemlösningar till ett flertal kulturbyggnader och stora bostadsbestånd under decennier. Det finns stora objekt som gjorts i Sverige sedan över 20-30 år tillbaka i tiden. Ytor som fortfarande står sig bra mot väder och vind.

Inom detta affärsområde arbetar vi med ledande puts- och fasadentreprenörer. Då dessa lösningar ofta är ett samspel mellan beställare, föreskrivare, entreprenör och systemleverantör, har vi en egen organisation som på en mycket fackmannamässig nivå endast arbetar med dessa system. Utöver de resurser som finns i Sverige, har vi även en mycket stark organisation hos Caparol i Tyskland. Där kan vi erbjuda avancerad färgsättning till arkitekter genom vår Färg Design Studio med över 10 medarbetare som enbart arbetar med att färdigställa underlag, vilka kan hjälpa våra kunder att nå fram till bra lösningar. Inte enbart med tanke på de material som skall användas, utan även med tanke på den estetiska framtoningen av objektet.