FASAD-
SYSTEM
FASAD-
SYSTEM

Fasadsystem

Mer än bara puts

Caparol är en av Europas främsta leverantörer av avancerade system för fasadbehandlingar. Vi har levererat systemlösningar till ett flertal kulturbyggnader och stora bostadsbestånd under decennier. Det finns stora objekt som gjorts i Sverige sedan över 20-30 år tillbaka i tiden. Ytor som fortfarande står sig bra mot väder och vind.

Inom detta affärsområde arbetar vi med ledande puts- och fasadentreprenörer. Då dessa lösningar ofta är ett samspel mellan beställare, föreskrivare, entreprenör och systemleverantör, har vi en egen organisation som på en mycket fackmannamässig nivå endast arbetar med dessa system. Utöver de resurser som finns i Sverige, har vi även en mycket stark organisation hos Caparol i Tyskland. Där kan vi erbjuda avancerad färgsättning till arkitekter genom vår Färg Design Studio med över 10 medarbetare som enbart arbetar med att färdigställa underlag, vilka kan hjälpa våra kunder att nå fram till bra lösningar. Inte enbart med tanke på de material som skall användas, utan även med tanke på den estetiska framtoningen av objektet.