Hoppa över navigering
CAPAROL
CAPAROL

Hållbarhet för framtiden

Vi möter behoven hos människa, natur och miljö

I linje med vårt kvalitetstänk har vi ett stort ansvar; det är vår skyldighet att hitta en balans mellan ekonomi, miljöanpassning och livskvalitet. Detta inkluderar naturligtvis skyddet av miljön, en effektiv användning av resurser och skapandet av en bekväm boendemiljö för alla. Vi vill bidra med våra tankar och handlingar, med våra produkter och lösningar. 

Denna attityd för hållbarhet har alltid varit en del av vår företagsfilosofi. Som ett traditionellt familjeföretag, följer den oss nu i femte generationen. Det breda utbudet av lösningsmedelsfria färger, vattenspädbara lacker och självrengörande färger är bevis på detta.

Certifieringar

DAW Nordic AB är certifierade enligt kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015 och miljöledningssystem ISO 14001:2015 (gäller ej butikerna).

Företaget ligger i framkanten med utveckling av miljöanpassade färger där flertalet är Svanenmärkta, t ex Supertäckserien för invändig målning och Intact Matt för träfasader ute, mfl. Marknadens just nu enda konserveringsmedelsfria färg, Capafree, är även den en del i Caparols innovativa arbete för både målaren och inomhusmiljön.

DAW Nordic AB är även anslutet till TMR, för insamling och återvinning av förpackningar. Företaget är även sedan länge en del av Ansvar & Omsorg, vilket är kemiindustrins internationella åtagande för ständiga förbättringar inom säkerhet, hälsa och miljö.

Rapporter och kvalitetsdokument