Hoppa över navigering

Våra principer som en affärspartner med integritet

Som paraply för många starka varumärken är DAW-koncernen en rättvis och pålitlig partner för anställda, kunder, leverantörer och andra affärspartner.

Vi är medvetna om att vi bara kan säkra och fortsätta vår ekonomiska framgång på lång sikt om vi agerar etiskt och juridiskt ansvarsfullt. Integritet är därför av central betydelse för oss - de som agerar med integritet är rättfärdiga och agerar inte med skadligt uppsåt. För oss är efterlevnad av regler därför mer än att bara följa lagen. Vi följer också vår interna uppförandekod och agerar i enlighet med våra företagsvärderingar. Dessa värderingar ger oss en ram för vårt dagliga arbete och vägleder oss i våra kontakter med våra kunder, affärspartner och kollegor.