Senaste innovationen från Caparol

Caparols nya lasyr - hållbart träskydd med ekologiskt odlad oljedådra

Caparol lanserade våren 2017 världens första förnyelsebara moderna vägg- och takfärg, IndekoGeo där fossil råvara delvis kunde ersättas med råvara baserad på biomassa från skogsbruket. Utvecklingen av bindemedlet till produkten skedde i samarbete med BASF och var ett medvetet steg i Caparols strategi att ständigt minimera hälso- och miljöbelastningen från produkter och produktion.

Caparols nya trälasyr för träfasader är ännu ett exempel på hur företaget utvecklar koncept för hållbara färgsystem. Alkydoljan i trälasyren baseras på olja från växten oljedådra, som genom sitt odlingssätt bidrar till såväl bättre levnadsbetingelser för insekter som minskad användning av ogräsbekämpningsmedel.

Andra innovationer från Caparol

Konserveringsmedelsfri färg

Modern vägg- och takfärg som är helt fri från konserveringsmedel.

Förnyelsebar färg

Traditionella fossila råvaror har delvis ersatts med förnyelsebara!

Självrengörande färg

Caparol var först med självrengörande färg för träfasader.

Max två strykningar

Med Caparols system för träfasadmålning räcker det alltid med två strykningar.

Står emot blekning

INTACT SOLID tål solens strålar optimalt och med minimal blekningsrisk.

Hög motståndskraft

Caparol har ett unikt 3-stegs-skydd mot påväxt av alger och mögel.

Nespri-TEC

Ett helt dimfritt sprutsystem för mer effektiv och resursbesparande målning.

Iso Tapetspärr

Patenterande grundfärg som gör det enkelt att måla över tapeterna.