INTACT
TOTAL
INTACT
TOTAL

Maximalt träskydd

Ger hållbarhet åt alla kulörer

INTACT Total är en exklusiv fasadfärg, laddad med en unik kombination av egenskaper som tillsammans ger ett totalt skydd för din fasad. INTACT Total är baserad på råvaror av premiumkvalitet för ett långt och problemfritt husägande.

Anledningar att välja Intact Total

  • Vår mest exklusiva fasadfärg
  • Avancerad teknik skyddar fasaden mot både smuts och blekning
  • Unikt flerstegsskydd mot mögelpåväxt
  • Ingår i MAX 2 målningssystem – aldrig mer än max 2 strykningar även på omålat trä

INTACT Total kombinerar Caparols originalteknik för självrengörande ytor som håller vita och riktigt ljusa fasader fräscha, med ett avancerat UV-skydd som skyddar både lyster och riktigt mörka kulörer mot nedmattning och blekning.

Intact Total är självrengörande

Håller vita och ljusa fasader fräscha

INTACT Total har Caparols originalteknik för självrengörande fasadfärg. Mikroskopiskt små mineraliska partiklar skapar en hård yta på färgen, som stöter bort smuts och föroreningar. Skulle något ändå fastna så sköljs det bort med nästa regnskur.

Den rena ytan gör dessutom att fasaden torkar snabbare efter regn, vilket ytterligare minimerar risken för påväxt av alger och mögel. Välj självrengörande färg till vita och ljusa fasader. Den självrengörande effekten ser till att huset håller sig riktigt vitt och rent!

Bilden visar en panelbit som exponerats utomhus i Göteborg i 6 månader. Från början var hela panelen helt vit. Den halva som målats med INTACT Total är fortfarande vit, den andra halvan är målad med en vanligt förekommande konkurrentprodukt och har blivit tydligt grå.

Se filmen som visar hur en vitmålad panel i Göteborg förändras genom nedsmutsning under ett år.

Du behöver max 2 strykningar

Största revolutionen inom träfasadmålning

Med Caparols smarta och snabba målningssystem behöver du aldrig måla mer än två strykningar. Oavsett om det som ska målas är omålat, fabriksgrundat eller tidigare målat.

Konceptet innehåller produkter och lösningar som ger bästa möjliga resultat och optimal livslängd. Med minsta möjliga ansträngning. Vid målning på nytt trä innebär det 33% mindre arbetsinsats och en hel del tid för andra aktiviteter.

Vare sig du målar på nytt trä, förgrundat (transportgrundat) eller tidigare målat och oberoende av om du vill måla med oljefärg eller akrylat - aldrig mer än två strykningar. Hög torrhalt (mycket färg och lite vatten) ger tjocka skikt och effektiv målning.

Skydda fasaden

Intact Total skyddar mot alg- och mögelangrepp

Skyddet mot påväxt av alger och mögel kräver ständig utveckling. Erfarenheter från hela Europa visar att kombinationen av mögelskydd och färgtyp är viktig för slutresultatet. Det gör att alla våra träfasadfärger har unika kombinationer av mögelskydd som vart och ett ständigt utvecklas takt med nya forskningsresultat.

Caparols träfasadfärger innehåller ett unikt avancerat skydd mot påväxt av alger och mögel, som verkar i flera olika steg: Det första börjar verka samma dag som du målar på färgen och skyddar ytan under de första åren. Steg 2 motsvarar det skydd som finns i vanlig målarfärg av god kvalitet. Det blir aktivt inom ett år efter att färgen målats och ger ett skydd under ett antal år med avtagande effekt. Steg 3 har en fördröjd effekt och tar vid och förstärker när steg 2 börjar mattas av och förlänger den skyddande effekten avsevärt.

I takt med att forskning på både hälsa och miljö går framåt förändras kraven på vilka typer och vilka mängder av mögelskydd som får användas. Så måste det vara. Den uttalade målsättningen för vår forskning på området är att utveckla mögelskydd med absolut minimal påverkan på omgivande miljö och hälsa.

Bilden till höger visar Caparols färg (till vänster) jämte en annan träfasadfärg med minde lyckat mögelskydd, efter ett fälttest utanför Caparols anläggning i Göteborg.

Intact Total

Avancerad akrylatfärg för träfasader. Med självrengörande yta och effektivt mögelskydd.

TILL PRODUKTEN

Intact Primer

Extremt fyllig och fuktskyddande vattenspädbar trägrund för träfasader. Ingår som grundfärg i Intact fasadmålningssystem tillsammans med Intact Total och Intact Matt.

TILL PRODUKTEN

Våra säljare och butiker kan tillhandahålla produktbladet för Intact Total men du kan även ladda ner den enkelt här.

 Ladda ner PDF (6.47 MB)
Blädderkatalog