caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184502/055623_intact_primer_10L_SE.png

Intact Primer

Extremt fyllig och fuktskyddande vattenspädbar trägrund för träfasader. Ingår som grundfärg i Intact fasadmålningssystem tillsammans med Intact Total och Intact Matt.

 • Extremt fyllig och fuktskyddande vattenspädbar trägrund för träfasader. Målas i system med Intact Matt/Intact Total. 

  Appliceringsområde

  Trä utomhus.

  Materialegenskaper

  • Extremt fyllig
  • Vattenbaserad
  • God inträngningsförmåga

  Förpackningsstorlekar

  1 liter
  3 liter
  10 liter

  Kulörer

  Vit/Bas 1
  Bas 3

  Glans

  Matt

  Förvaring

  Frostfritt

  Teknisk data

  Bindemedel: Alkydemulsion

  Notering

  VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/g): 30 g/l (2010).
  Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

  Intact Primer målas i system med Intact Matt/Intact Total. På omålat trä ger Intact Primer i kombination med Intact Matt/Intact Total ett komplett målningssystem med endast 2 skikt. 1 lager Intact Primer i samma kulör som 1 följande skikt av Intact Matt/Intact Total ger samma skydd och tålighet som ett traditionellt 3 skikts system.

  Ytförberedelse

  Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Utsatta ytor som ändträ, skarvar, mm. behandlas med Grundolja LF före grundning med Intact Primer.

  Efter grundning behandlas ytan med Intact Matt/Intact Total.

  Tidigare målade ytor tvättas med fasadtvätt och bart trä behandlas med Grundolja LF och Intact Primer.

  Nytt trä med höga halter av kvist- och kådämnen kan förorsaka missfärgning, för att motverka detta kan man behandla 1 ggr ytterligare med Intact Primer på kvistarna. Särskilt vid målning med ljusa kulörer.

  Förtunning

  Vatten

  Förbrukning

  4-5 m2/liter på sågade ytor
  5-6 m2/liter på hyvlade och släta ytor

  Applikationsförhållanden

  Arbetstemperatur min. +8°C

  Torktid

  Dammtorr: 6 timmar
  Övermålningsbar: 12 timmar eller när ytan är torr
  Genomtorr: flera dygn
  (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

  Verktyg

  Påföres med pensel, roller eller spruta. Vid påläggning med spruta skall denna efterstrykas med pensel.


  Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:

  Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315
  Spruttryck: 150-180 bar
  Sprutvinkel: Valfri
  Förtunning: Vatten

  Rengöring av verktyg

  Vatten

  Rengöring och underhåll

  Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

  Bortskaffande

  Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.