caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184502/055623_intact_primer_10L_SE.png

Intact Primer

Extremt fyllig och fuktskyddande vattenspädbar trägrund för träfasader. 

Extremt fyllig och fuktskyddande vattenspädbar trägrund för träfasader. Målas i system med Intact Bright/Intact Solid. 

Appliceringsområde

Trä utomhus.

Materialegenskaper

  • Extremt fyllig
  • Vattenbaserad
  • God inträngningsförmåga

Förpackningsstorlekar

1 liter
3 liter
10 liter

Kulörer

Vit/Bas 1
Bas 2
Bas 3

Glans

Matt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Alkydemulsion

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Intact Primer målas i system med Intact Bright/Intact Solid. På omålat trä ger Intact Primer i kombination med Intact Bright/Intact Solid ett komplett målningssystem med endast 2 skikt. 1 lager Intact Primer i samma kulör som 1 följande skikt av Intact Bright/Intact Solid ger samma skydd och tålighet som ett traditionellt 3 skikts system.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Utsatta ytor som ändträ, skarvar, mm. behandlas med Grundolja LF före grundning med Intact Primer.

Efter grundning behandlas ytan med Intact Bright/Intact Solid.

Tidigare målade ytor tvättas med fasadtvätt och bart trä behandlas med Grundolja LF och Intact Primer.

Nytt trä med höga halter av kvist- och kådämnen kan förorsaka missfärgning, för att motverka detta kan man behandla 1 ggr ytterligare med Intact Primer på kvistarna. Särskilt vid målning med ljusa kulörer.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

4-5 m2/liter på sågade ytor
5-6 m2/liter på hyvlade och släta ytor

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 6 timmar
Övermålningsbar: 12 timmar eller när ytan är torr
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, roller eller spruta. Vid påläggning med spruta skall denna efterstrykas med pensel.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:

Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.