SJÄLV-
RENGÖRANDE
SJÄLV-
RENGÖRANDE

Självrengörande färg

Håller vita och ljusa fasader fräscha

INTACT Total och Carat Oljefärg har Caparols originalteknik för självrengörande fasadfärg. Mikroskopiskt små mineraliska partiklar skapar en hård yta på färgen, som stöter bort smuts och föroreningar. Skulle något ändå fastna så sköljs det bort med nästa regnskur.

Den rena ytan gör dessutom att fasaden torkar snabbare efter regn, vilket ytterligare minimerar risken för påväxt av alger och mögel. Välj självrengörande färg till vita och ljusa fasader. Den självrengörande effekten ser till att huset håller sig riktigt vitt och rent!

Bilden visar en panelbit som exponerats utomhus i Göteborg i 6 månader. Från början var hela panelen helt vit. Den halva som målats med INTACT Total är fortfarande vit, den andra halvan är målad med en vanligt förekommande konkurrentprodukt och har blivit tydligt grå.

Se filmen som visar hur en vitmålad panel i Göteborg förändras genom nedsmutsning under ett år.

Intact Total

Avancerad akrylatfärg för träfasader. Med självrengörande yta och effektivt mögelskydd.

TILL PRODUKTEN

Carat Oljefärg

Effektiv och självrengörande färg för utvändigt trä.

TILL PRODUKTEN