caparol_pim_import/caparol_se/products/image/265359/070762_carat_oljefarg_10L_SE.png

Carat Oljefärg

Effektiv och självrengörande färg för utvändigt trä.

 • Carat Oljefärg är en självrengörande vattenspädbar fasadfärg för utomhusbruk som bygger på specialmodifierad alkydemulsion/ akrylat som tillsammans med teknologi från Caparol Clean Concept bidrar till unika egenskaper.

  Appliceringsområde

  Träytor utomhus. Carat ger en följsam flexibel yta vilket gör den mindre lämplig på t.ex. dörrar och trädgårdsmöbler.

  Materialegenskaper

  • Självrengörande
  • Bra inträngning i träet
  • Ger mycket fukt tålig yta

  Förpackningsstorlekar

  1 liter
  3 liter
  10 liter

  Kulörer

  Vit/Bas 1
  Bas 3
  Svart
  Ingår i brytsystem

  Glans

  30, halvblank

  Förvaring

  Frostfritt

  Teknisk data

  Bindemedel: Specialmodifierad alkydemulsion/akrylat

  Notering

  VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010).
  Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

  Carat Oljefärg gör målningen enklare då det krävs färre behandlingar på nytt trä. Den har mycket bra inträngning i träet samtidigt som den ger en robust och tålig yta. Den höga torrhalten medför god täckförmåga med en mycket bra kanttäckning. Carat Oljefärg är främst avsedd till målning av fuktutsatta träfasader, trästaket mm.

  Ytförberedelse

  Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. 

  Nya träytor behandlas med Grundolja LF på utsatta ställen som ändträ, spikslag, skarvar mm. Carat Oljefärg goda penetreringsförmåga in i träet medför att grundmålningsmomentet försvinner och två ggr med Carat Oljefärg räcker för färdigstrykning.

  Tidigare målade ytor tvättas med fasadtvätt, skrapas, och målas därefter med Carat Oljefärg.

  Förtunning

  Vatten

  Förbrukning

  4-5 m2/liter på sågade ytor
  5-6 m2/liter på hyvlade, släta ytor och på tidigare målat

  Applikationsförhållanden

  Arbetstemperatur min. +10°C på underlag, material och omgivande luft

  Torktid

  Dammtorr: 2 timmar
  Övermålningsbar: 10 timmar
  Genomtorr: flera dygn
  (Torktid vid +23°C, RF 50%)

  Verktyg

  Påföres med pensel, roller eller spruta. Vid påläggning med spruta skall denna efterstrykas med pensel.


  Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:

  Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315
  Spruttryck: 150-180 bar
  Sprutvinkel: Valfri
  Förtunning: Vatten

  Rengöring av verktyg

  Vatten / penseltvätt

  Anm

  Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

  Rengöring och underhåll

  Torka av verktygen noga före rengöring i vatten eller penseltvätt.

  Bortskaffande

  Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

  Högteknologisk färg på anrik gård