INTACT
MATT
INTACT
MATT

Helmatt fasadfärg

Med långtidsfunktion

INTACT Matt ger en helmatt yta som lyfter fram kulören och ger ett klassiskt sobert intryck. Mest effekt av den matta lystern får man i mörkare kulörer som tex falurött eller svart men, även helt ljusa kulörer och vitt ges ett extra elegant intryck av den reflexfria ytan.

Anledningar att välja Intact Matt

  • Fantastisk helmatt rödfärgslyster med modernt fasad skydd
  • Avancerat UV-skydd bevarar såväl kulör som lyster riktigt länge
  • Unikt flerstegsskydd mot både smuts och mögelpåväxt
  • Ingår i MAX 2 målningssystem – aldrig mer än max 2 strykningar även på omålat trä!

INTACT Matt innehåller högklassiga råvaror och har ett avancerat skydd mot UV-strålar, vilket gör att såväl kulör som lyster bevaras riktigt länge.

Står emot blekning

Intact Matt håller både glans och kulör

Att måla om en fasad är en investering för husägaren och det är rimligt att man förväntar sig ett långvarigt resultat. Alla våra träfasadfärger innehåller ett avancerat UV-skydd som effektivt fördröjer blekning och nedmattning av ytan. Ett effektivt UV-skydd kan vara en avgörande skillnad när man väljer en mörkare fasadfärg som är extra känslig för solljusets nedbrytande påverkan.

Bilden visar en panelbit som exponerats för UV-ljus i laboratoriemiljö. Exponeringen motsvarar ca 6 år i normalt svenskt utomhusväder. Från början var hela panelen identiskt rödbrun och med likvärdig glans. Den halva som målats med INTACT Total håller fortfarande kulör och finish medan den andra, målad med en vanligt förekommande konkurrentprodukt, har tappat avsevärt i kulör och utseende.

Se filmen nedan från ett fälttest på Bohus-Malmön, nära Smögen på västkusten, där Intact Matt fasadfärg jämförs med andra vanligt förekommande matta fasadfärger.

Du behöver max 2 strykningar

Största revolutionen inom träfasadmålning

Med Caparols smarta och snabba målningssystem behöver du aldrig måla mer än två strykningar. Oavsett om det som ska målas är omålat, fabriksgrundat eller tidigare målat.

Konceptet innehåller produkter och lösningar som ger bästa möjliga resultat och optimal livslängd. Med minsta möjliga ansträngning. Vid målning på nytt trä innebär det 33% mindre arbetsinsats och en hel del tid för andra aktiviteter.

Vare sig du målar på nytt trä, förgrundat (transportgrundat) eller tidigare målat och oberoende av om du vill måla med oljefärg eller akrylat - aldrig mer än två strykningar. Hög torrhalt (mycket färg och lite vatten) ger tjocka skikt och effektiv målning.

Skydda fasaden

Intact Matt skyddar mot alg- och mögelangrepp

Skyddet mot påväxt av alger och mögel kräver ständig utveckling. Erfarenheter från hela Europa visar att kombinationen av mögelskydd och färgtyp är viktig för slutresultatet. Det gör att alla våra träfasadfärger har unika kombinationer av mögelskydd som vart och ett ständigt utvecklas takt med nya forskningsresultat.

Caparols träfasadfärger innehåller ett unikt avancerat skydd mot påväxt av alger och mögel, som verkar i flera olika steg: Det första börjar verka samma dag som du målar på färgen och skyddar ytan under de första åren. Steg 2 motsvarar det skydd som finns i vanlig målarfärg av god kvalitet. Det blir aktivt inom ett år efter att färgen målats och ger ett skydd under ett antal år med avtagande effekt. Steg 3 har en fördröjd effekt och tar vid och förstärker när steg 2 börjar mattas av och förlänger den skyddande effekten avsevärt.

I takt med att forskning på både hälsa och miljö går framåt förändras kraven på vilka typer och vilka mängder av mögelskydd som får användas. Så måste det vara. Den uttalade målsättningen för vår forskning på området är att utveckla mögelskydd med absolut minimal påverkan på omgivande miljö och hälsa.

Bilden till höger visar Caparols färg (till vänster) jämte en annan träfasadfärg med minde lyckat mögelskydd, efter ett fälttest utanför Caparols anläggning i Göteborg.

Intact Matt

Helmatt akrylatfärg för träfasader. Med UV-skydd för långvarigt resultat.

TILL PRODUKTEN

Intact Primer

Extremt fyllig och fuktskyddande vattenspädbar trägrund för träfasader. Ingår som grundfärg i Intact fasadmålningssystem tillsammans med Intact Total och Intact Matt.

TILL PRODUKTEN

Våra säljare och butiker kan tillhandahålla produktbladet för Intact Matt men du kan även ladda ner den enkelt här.

 Ladda ner PDF (6.19 MB)