caparol_pim_import/caparol_se/products/image/252104/067483_intact_matt_10L_SE.png

Intact Matt

Helmatt akrylatfärg för träfasader. Med UV-skydd för långvarigt resultat.

 • Intact Matt är en vattenspädbar akrylatfärg med exceptionellt god kulörstabilitet för målning på fasader av trä och cementfiberskivor utomhus. 

  Appliceringsområde

  Träytor utomhus.

  Materialegenskaper

  • Exceptionellt god kulörstabilitet
  • 2 skikt räcker

  Förpackningsstorlekar

  1 liter
  3 liter
  10 liter

  Kulörer

  Vit/Bas 1
  Bas 3
  Ingår i brytsystem

  Glans

  Helmatt

  Förvaring

  Frostfritt

  Teknisk data

  Bindemedel: Akrylat

  Notering

  VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010).
  Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

  Intact Matt används med fördel på trä- och cementfiberskivor utomhus 

  På omålat trä kan Intact Matt i kombination med Intact Primer användas för komplett målning med endast 2 skikt, som når upp till samma skydd och tålighet som ett traditionellt 3 skikts system.

  Ytförberedelse

  Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. 

  Nya träytor oljas på utsatta ställen, som skarvar, ändträ mm, med Grundolja LF därefter grundas med Intact Primer alt. Fasadgrund LF och till sist målas en till två gånger med Intact Matt beroende på använd grundfärg. Målade ytor tvättas med fasadtvätt, skrapas, bara träytor grundas och därefter målas, beroende på ytornas kondition, en eller två gånger med Intact Matt.

  Förtunning

  Vatten

  Förbrukning

  6-7 m2/liter

  Applikationsförhållanden

  Arbetstemperatur min. +8°C på underlag, material och omgivande luft

  Torktid

  Dammtorr: 1 timme
  Övermålningsbar: 3 timmar
  Genomtorr: flera dygn
  (Torktid vid +23°C, RF 50%)

  Verktyg

  Påföres med pensel, rulle eller spruta. Vid användning av rulle eller spruta på trä skall efterslätning ske med pensel.

  Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
  Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315
  Spruttryck: 140-180 bar
  Sprutvinkel: Valfri
  Förtunning: Vatten

  Rengöring av verktyg

  Vatten

  Anm

  Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

  Rengöring och underhåll

  Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

  Bortskaffande

  Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.