caparol_pim_import/caparol_se/products/image/252104/067483_intact_matt_10L_SE.png

Intact Matt

Akrylatfärg med exceptionellt god glans- och kulörstabilitet.

Intact Matt är en vattenspädbar akrylatfärg med exceptionellt god glans- och kulörstabilitet för målning på fasader av trä och cementfiberskivor utomhus. 

Appliceringsområde

Träytor utomhus.

Materialegenskaper

  • Exceptionellt god glans- och kulörstabilitet
  • 2 skikt räcker

Förpackningsstorlekar

1 liter
3 liter
10 liter

Kulörer

Vit/Bas 1
Bas 3
Ingår i brytsystem

Glans

Helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Akrylat

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Intact Matt används med fördel på trä- och cementfiberskivor utomhus 

På omålat trä kan Intact Matt i kombination med Intact Primer användas för komplett målning med endast 2 skikt, som når upp till samma skydd och tålighet som ett traditionellt 3 skikts system.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. 

Nya träytor oljas på utsatta ställen, som skarvar, ändträ mm, med Grundolja LF därefter grundas med Intact Primer alt. Fasadgrund LF och till sist målas en till två gånger med Intact Matt beroende på använd grundfärg. Målade ytor tvättas med fasadtvätt, skrapas, bara träytor grundas och därefter målas, beroende på ytornas kondition, en eller två gånger med Intact Matt.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

6-7 m2/liter

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C på underlag, material och omgivande luft

Torktid

Dammtorr: 1 timme
Övermålningsbar: 3 timmar
Genomtorr: flera dygn
(Torktid vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta. Vid användning av rulle eller spruta på trä skall efterslätning ske med pensel.

Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315
Spruttryck: 140-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.