MAX 2
STRYKNINGAR
MAX 2
STRYKNINGAR

Max 2 strykningar

Största revolutionen inom träfasadmålning

Med Caparols smarta och snabba målningssystem behöver du aldrig måla mer än två strykningar. Oavsett om det som ska målas är omålat, fabriksgrundat eller tidigare målat.

Konceptet innehåller produkter och lösningar som ger bästa möjliga resultat och optimal livslängd. Med minsta möjliga ansträngning. Vid målning på nytt trä innebär det 33% mindre arbetsinsats och en hel del tid för andra aktiviteter.

Vare sig du målar på nytt trä, förgrundat (transportgrundat) eller tidigare målat och oberoende av om du vill måla med oljefärg eller akrylat - aldrig mer än två strykningar. Hög torrhalt (mycket färg och lite vatten) ger tjocka skikt och effektiv målning.

Våra Max 2-system:

CARAT oljefärg

Vattenburen hybridfärg baserad på penetrerande oljor och högvärdigt akrylatbindemedel. Extremt hög torrhalt i kombination med fuktskyddande oljor ger fylliga skikt och enastående täckförmåga.

Ingen grundfärg behövs. Två strykningar med Carat ger ett komplett skydd som även lämpar sig på väder- och fuktutsatta ytor som vindskivor, staket och räcken.

INTACT fasadsystem

Intact fasadsystem består av Intact Total fasadfärg och Intact Matt, helmatt fasadfärg. Tillsammans med specialgrundfärgen Intact Primer erbjuder de en unik möjlighet att aldrig behöva måla mer än två strykningar oberoende av om träfasaden är omålad eller tidigare målad. Intact Primer bygger på samma principer som Carat oljefärg och kombinerar penetrerande fuktskyddande oljor med hög torrhalt och fylliga skikt. Intact Primer bryts i samma kulör som den önskade slutkulören.

En strykning med Intact Primer och en strykning med Intact Total eller Matt bildar ett komplett målningssystem och maximalt träskýdd.

Intact Matt

Helmatt akrylatfärg för träfasader. Med UV-skydd för långvarigt resultat.

TILL PRODUKTEN

Intact Total

Avancerad akrylatfärg för träfasader. Med självrengörande yta och effektivt mögelskydd.

TILL PRODUKTEN

Carat Oljefärg

Effektiv och självrengörande färg för utvändigt trä.

TILL PRODUKTEN

Intact Primer

Extremt fyllig och fuktskyddande vattenspädbar trägrund för träfasader. Ingår som grundfärg i Intact fasadmålningssystem tillsammans med Intact Total och Intact Matt.

TILL PRODUKTEN