MÖGEL-
SKYDD
MÖGEL-
SKYDD

Skydda fasaden

Vårt mest avancerade mögelskydd

Skyddet mot påväxt av alger och mögel kräver ständig utveckling. Erfarenheter från hela Europa visar att kombinationen av mögelskydd och färgtyp är viktig för slutresultatet. Det gör att alla våra träfasadfärger har unika kombinationer av mögelskydd som vart och ett ständigt utvecklas takt med nya forskningsresultat.

Caparols träfasadfärger innehåller ett unikt avancerat skydd mot påväxt av alger och mögel, som verkar i flera olika steg: Det första börjar verka samma dag som du målar på färgen och skyddar ytan under de första åren. Steg 2 motsvarar det skydd som finns i vanlig målarfärg av god kvalitet. Det blir aktivt inom ett år efter att färgen målats och ger ett skydd under ett antal år med avtagande effekt. Steg 3 har en fördröjd effekt och tar vid och förstärker när steg 2 börjar mattas av och förlänger den skyddande effekten avsevärt.

I takt med att forskning på både hälsa och miljö går framåt förändras kraven på vilka typer och vilka mängder av mögelskydd som får användas. Så måste det vara. Den uttalade målsättningen för vår forskning på området är att utveckla mögelskydd med absolut minimal påverkan på omgivande miljö och hälsa.

Bilden till höger visar Carat oljefärg (till vänster) jämte en annan träfasadfärg med minde lyckat mögelskydd, efter ett fälttest utanför Caparols anläggning i Göteborg.

Intact Matt

Helmatt akrylatfärg för träfasader. Med UV-skydd för långvarigt resultat.

TILL PRODUKTEN

Intact Total

Avancerad akrylatfärg för träfasader. Med självrengörande yta och effektivt mögelskydd.

TILL PRODUKTEN

Carat Oljefärg

Effektiv och självrengörande färg för utvändigt trä.

TILL PRODUKTEN

Lasyr

Vattenspädbar lasyrfärg för trä utomhus som framhäver träets naturliga ådring.

TILL PRODUKTEN