LASYR
LASYR

Hållbart träskydd

Med olja från oljedådra

Caparol LASYR för träfasader kombinerar hållbart träskydd med fossilfri oljeråvara. LASYR finns i stort antal kulörer speciellt utvalda för träfasader och ger ett hållbart resultat och vackert utseende.

Anledningar att välja Lasyr

  • God hållbarhet
  • Bra mögelskydd
  • Bra kulör- och glanshållning
  • 100% oljebaserade bindemedel

Caparol LASYR är en helt nyutvecklad vattenspädbar transparent trälasyr som på ett utmärkt sätt bevarar den nymålade känslan länge. Caparol LASYR är dessutom försedd med UV-skydd som gör att kulör och lyster bevaras länge, samt Caparols unika 3-stegs skydd mot påväxt av alger och mögel.
Välj gärna din lasyrkulör ur Caparols färgkarta LASYR, som innehåller 54 väl utvalda lasyrkulörer baserade på pigment som håller färgen länge!
Nytt trä laseras två gånger för ett jämnt och fint resultat. Tidigare laserade ytor kan fräschas upp i samma brutna kulör med LASYR som spätts 1:4 med färglös LASYR. Ändträ behandlas med Grundolja LF.

Prisbelönt koncept

LASYR baseras på fossilfri olja som utvinns ur växten oljedådra. Oljedådran odlas mellan raderna av ärtplantor i blandade odlingar. Att kombinera oljedådra och ärtor i samma odling är positivt för miljön då det stärker den biologiska mångfalden och skyddar ekosystemet. Det innebär också att ingen åkermark går förlorad för livsmedelsproduktion.

Oljedådrans gula blommor är en näringskälla för bin, fjärilar och insekter. Dessutom fungerar oljedådran som stöd för ärtplantorna och bidrar till bättre ärtskördar och därmed en högre avkastning från åkermarken och bättre ekonomi för lantbrukaren.

Att kombinera odling av ärtor och oljedådra har positiva effekter för såväl miljön som för djur och människor:

  • Bidrar till biologisk mångfald
  • Minskar användningen av bekämpningsmedel
  • Ger näring åt hotade insektsarter
  • Förenar hög kvalitet med hållbarhet, utan att konkurrera med livsmedelsproduktion

 

Skydda fasaden

Lasyr skyddar mot alg- och mögelangrepp

Skyddet mot påväxt av alger och mögel kräver ständig utveckling. Erfarenheter från hela Europa visar att kombinationen av mögelskydd och färgtyp är viktig för slutresultatet. Det gör att alla våra träfasadfärger har unika kombinationer av mögelskydd som vart och ett ständigt utvecklas takt med nya forskningsresultat.

Caparols träfasadfärger innehåller ett unikt avancerat skydd mot påväxt av alger och mögel, som verkar i flera olika steg: Det första börjar verka samma dag som du målar på färgen och skyddar ytan under de första åren. Steg 2 motsvarar det skydd som finns i vanlig målarfärg av god kvalitet. Det blir aktivt inom ett år efter att färgen målats och ger ett skydd under ett antal år med avtagande effekt. Steg 3 har en fördröjd effekt och tar vid och förstärker när steg 2 börjar mattas av och förlänger den skyddande effekten avsevärt.

I takt med att forskning på både hälsa och miljö går framåt förändras kraven på vilka typer och vilka mängder av mögelskydd som får användas. Så måste det vara. Den uttalade målsättningen för vår forskning på området är att utveckla mögelskydd med absolut minimal påverkan på omgivande miljö och hälsa.

Bilden till höger visar Caparols färg (till vänster) jämte en annan träfasadfärg med minde lyckat mögelskydd, efter ett fälttest utanför Caparols anläggning i Göteborg. Samma effekt återfinns i Caparols Lasyr.

Lasyr

Vattenspädbar lasyrfärg för trä utomhus som framhäver träets naturliga ådring.

TILL PRODUKTEN

Våra säljare och butiker kan tillhandahålla produktbladet för Lasyr men du kan även ladda ner den enkelt här.

 Ladda ner PDF (6.31 MB)