LÄGRE
ENERGI-
FÖRBRUKNING
LÄGRE
ENERGI-
FÖRBRUKNING

Backa Röd – ett lyckat miljonprogram-projekt

Vinnare av SABO´s pris för bästa renoveringsprojekt 2016!

Unika fasader kräver en unik design med minsta möjliga begränsningar. Caparol kan uppfylla de flesta sådana krav genom en mängd olika tillgängliga fasadmaterial: färg, glas, keramik, puts, natursten och beklädnadstegel. Var och en för sig eller i kombinationer och alltid med förstklassig teknik. 

Med Caparol kan du skapa kreativa fasader för både nyproduktion och renovering. Caparol ingår i DAW-koncernen, som är Europas tredje största tillverkare av putsade fasadsystem och färg. 

Backa Röd

Backa Röd är ett bostadsområde på Hisingen i Göteborg som tillhör Miljonprogrammet. Punkthusen i området renoverades från energislukande klossar till moderna lågenergihus. Målet var att sänka energiförbrukningen med två tredjedelar.

Lägenheterna har fått nya badrum och kök samt att alla el-, vatten-, och avloppsinstallationer har bytts ut. Nya fönster och nytt ventilationssystem har installerats. Samtliga fasader på husen har tilläggsisolerats med Caparols fasadsystem Capatect Original. Energiförbrukningen gick från 178kWH/m2 till 51,9kWH/m2.

Slutresultatet överträffade förväntningarna och energiförbrukningen har blivit ännu lägre än beräknat. Systemets låga CO2-avtryck på ca 14kg/m2 är grädde på moset.

En total makeover!

PROJEKTTID: 2009 och juni 2013 - juni 2015
ÄGARE: Bostads AB Poseidon 
BYGGHERRE: Skanska
FASADSYSTEM: Capatect Original

Backa Röd vann SABO´s pris för bästa renoveringsprojekt 2016. Motiveringen löd:

”Genom stort miljöfokus, forskningssamarbete och gedigen boendedialog har projektet lyckats skapa hållbara och moderna hus.”

Capatect – fasadsystemet som gör det möjligt

Caparol har ett brett utbud av olika fasadsystem, både för renovering och nyproduktion. Paletten av så många olika ytskikt ger unika möjligheter till design utanpå den tekniska lösningen.

Capatect Original är det fasadsystem som valdes till Backa Röd, tack vare sin lätta vikt, goda energiegenskaper och hållbara design. Ytputsens skarpa röda nyans är helt oförändrad efter 10 år!

I Capatect Original används en isolering av EPS som putsbärare eftersom den lämpar sig bäst vid energirenovering utav tunga stommar. Upp till 200mm isolering kan oftast användas utan att riskera att systemet blir för tungt för den befintliga konstruktionen. För att minska kraven på isoleringens tjocklek alternativt för att öka effektiviteten i åtgärderna ytterligare kan cellplasten levereras i extra effektiv Climate-kvalitet (C80) som innehåller grafit, detta ger 20–25% bättre isolervärde jämfört med motsvarande standardskiva i kvalité S80.

Capatect Original med 200 mm EPS C80 är brandtestat i enlighet med SP Fire 105 hos RISE i Borås. Mer teknisk information om systemet hittar du på sidan om Capatect Original.

 

Sprängskiss av systemet

Systemet är uppbyggt av:

  1. Befintlig väggkonstruktion
  2. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)
  3. EPS C80
  4. Isolerhållare
  5. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)
  6. Armeringsväv 650/110
  7. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)
  8. Putsgrund 610
  9. AmphiSilan Fasadputs K10-K60

Angående produktval kan man ersätta grundputsen ArmaReno 700 med 186M Puts- och klisterbruk, samt ytputsen AmphiSilan med ThermoSan Fasadputs. Det som avgör är vilka egenskaper man vill komma åt. Tala gärna med din säljare för att nå fram till vad som passar bäst för just ditt projekt.

Energianvändning i projektet Backa Röd

Energianvändning fördelad på uppvärmd yta (Atemp).

 Före ombyggnad (beräkn)Beräknad                Efter ombyggnad (utfall)
Fjärrvärme                          170 kWH/m²54 kWH/m²  44,4 kWH/m²
- Varav uppvärmning    466 kWH/m²     29 kWH/m²    19,3 kWH/m²
- Varav varmvatten32 kWH/m²  25 kWH/m²21,1 kWH/m²
- Varav kulvertförluster5 kWH/m² 4 kWH/m² 
El (fastighetsel exkl hush)8 kWH (m²•år)    6 kWH (m²•år)  7,5* kWH (m²•år)
Totalt 178 kWH/m² (Atemp)60 kWH/m² (Atemp)51,9 kWH/m² (Atemp)

*Huset belastas med viss utebelysning efter ombyggn.                                                                 < Mål 60 kWh/m²

Lång kulörbeständighet

Trots den skarpa kulören visar bilden att fasaden och kulören är helt oförändrad efter 10 år.

Stryktålig yta!

På samtliga renoverade fasader i Backa Röd har man på första våningsplan använt ett speciellt armeringsbruk för att få en stryktålighet utöver det vanliga, CarboNit® är ett kolfiberförstärkt bruk med mekansik slagtålighet ≥ 60 Joule. Detta motsvarar en 1-kilos stålkula släppt från sex meters höjd! 

Kolfibrerna kan även absorbera spänningar som orsakas av kraftiga temperaturskillnader och därmed förhindra risken för sprickbildning i det utvändiga kompositsystemet för värmeisolering.

Påbyggnadsvåningarna på de sista fem punkthusen har moderna ventilerade fasadsystem från Caparol med samma ytputs.