Hoppa över navigering
CAPATECT
TEGEL-
SLAMNING
CAPATECT
TEGEL-
SLAMNING

Capatect Tegelslamning

jämnar ut och fräschar upp

Att lägga en slamma på befintligt tegel ger ytan en mjuk och behaglig struktur samtidigt som färgen får en jämn yta utan störande flammighet. Samtidigt förhindras fasaden dra åt sig fukt. En fuktig fasad ger ökad energiförbrukning och blir i längden kostsam. Slamning av tegel används både i nyproduktion och som problemlösare vid renovering av äldre tegelfasader.

Capatect Tegelslamning kan även vara lösningen på fasader med sönderfruset tegel. Med dagens slammor och färger, som har både hydrofoba och diffusionsöppna egenskaper, uppnås målsättningen att få en torr vägg. Med en torr fasad förhindras vidare sönderfrysning av teglet och sist men inte minst blir uppvärmningskostnaden lägre, vilket är en inte ofördelaktig effekt när energipriserna hela tiden stiger.

Referensobjekt

Dokumentation