Hoppa över navigering
CAPATECT
VENTO E
CAPATECT
VENTO E

Capatect Vento E

ett tvåstegstätat, traditionellt, ventilerat fasadsystem

Capatect Vento E är ett tvåstegstätat traditionellt ventilerat fasadsystem för ett vackert och välmående hus. Ett armerat putssystem appliceras på en vävarmerad fasadskiva som monterats på en separat underkonstruktion av trä eller stål med min 20 mm distans från bakomliggande underlag. Eventuell fukt dräneras och ventileras ut på ett naturligt sätt i luftspalten bakom Capaboard Fasadskiva, tack vare att luftspaltens in- och utlopp är i förbindelse med utomhusluften.

Ett armerat putssystem appliceras på en vävarmerad fasadskiva som monterats på en separat bärkonstruktion med min 20 – 25 mm distans från vindskivan.

Systemet är uppbyggt av:

  1. Befintlig väggkonstruktion
  2. Vindskydd
  3. VFL 70/25 Ventilerad fasadläkt
  4. Capaboard  
  5. Stålskruv Vento E
  6. Putsbruk 133 / ZF-spackel 699
  7. Armeringsväv 650/110
  8. Putsbruk 133 / ZF-spackel 699
  9. AmphiSilan Fasadputs K10-K60 (Vid ljusa kulörer behövs ingen Putsgrund mellan punkt 8 och punkt 9. Kontakta din fasadsäljare för mer information om var brytpunkten ligger i kulören.)

Angående produktval kan man ersätta ytputsen AmphiSilan med ThermoSan Fasadputs. Det som avgör är vilka egenskaper man vill komma åt. Tala gärna med din säljare för att nå fram till vad som passar bäst för just ditt projekt.

Capatect Vento E lämpar sig för användning både vid nybyggnation och renovering av i stort sett alla typer av byggnader där en estetiskt tilltalande fasad är önskvärd.

Referensobjekt

Dokumentation

Detaljritningar – VFL

Detaljritningar – Träläkt

Detaljritningar – Meldorfer