caparol_pim_import/caparol_se/products/image/232925/064118_supertack-5-10L_SE.png

Supertäck 5

Helmatt högtäckande färg för tak och väggar inomhus.

Helmatt högtäckande färg för målning av tak och väggar inomhus. Ger den helmatta ytan en vacker lyster. 

Appliceringsområde

Tak och väggar inomhus

Materialegenskaper

  • Hög täckkraft
  • Finns i Nespri-variant för dammfri sprutmålning

Förpackningsstorlekar

1 liter
3 liter
10 liter

Kulörer

Vit S0500-N
Varmvit S0502-Y
Ingår i brytsystem

Glans

5, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Sampolymerlatex

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Produkten uppnår tvättbarhetsklass 1 enligt EN 13300.

Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm.

Särskilt lämplig för väggar där en helmatt yta eftersträvas med bibehållen god tvättbarhet.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett.

Limfärgsytor nedtvättas och grundas med CapaSol Rapidgrund. Målade ytor tvättas med målartvätt. Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra.

Där två strykningar krävs kan första strykningen utföras med Supertäck Grund.

Supertäck 5 Nespri-varianten används tillsammans med Caparol Nespray-spruta för dimfri sprutning. 

Appliceras två gånger på nya ytor. 

Förtunning

Vatten

Förbrukning

6-8 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 1 timme
Övermålningsbar: 4 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,017-0,025 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

För Supertäck 5 Nespri gäller följande inställningar:
Rekommenderade sprutinställningar för Nespray-spruta:
Munstycke: 2x0,017-0,019 inch
Spruttryck: Enligt anvisning
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Icon i Växjö