caparol_pim_import/caparol_se/products/image/232925/064118_supertack-5-10L_SE.png

Supertäck 5

Helmatt högtäckande färg för tak och väggar inomhus.

 • Helmatt högtäckande färg för målning av tak och väggar inomhus. Ger den helmatta ytan en vacker lyster. 

  Appliceringsområde

  Tak och väggar inomhus

  Materialegenskaper

  • Hög täckkraft
  • Finns i Nespri-variant för dammfri sprutmålning

  Förpackningsstorlekar

  1 liter
  3 liter
  10 liter

  Kulörer

  Vit S0500-N
  Varmvit S0502-Y
  Ingår i brytsystem

  Glans

  5, helmatt

  Förvaring

  Frostfritt

  Teknisk data

  Bindemedel: Sampolymerlatex

  Notering

  VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
  Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

  Märkt med Svanen. Produkten uppnår tvättbarhetsklass 1 enligt EN 13300.

  Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm.

  Särskilt lämplig för väggar där en helmatt yta eftersträvas med bibehållen god tvättbarhet.

  Ytförberedelse

  Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett.

  Limfärgsytor nedtvättas och grundas med CapaSol Rapidgrund. Målade ytor tvättas med målartvätt. Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra.

  Där två strykningar krävs kan första strykningen utföras med Supertäck Grund.

  Supertäck 5 Nespri-varianten används tillsammans med Caparol Nespray-spruta för dimfri sprutning. 

  Appliceras två gånger på nya ytor. 

  Förtunning

  Vatten

  Förbrukning

  6-8 m2/liter

  Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

  Applikationsförhållanden

  Arbetstemperatur min. +8°C

  Torktid

  Dammtorr: 1 timme
  Övermålningsbar: 4 timmar
  Genomtorr: flera dygn
  (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

  Verktyg

  Påföres med pensel, rulle eller spruta.


  Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
  Munstycke: 0,017-0,025 inch
  Spruttryck: 150-180 bar
  Sprutvinkel: Valfri
  Förtunning: Vatten

  För Supertäck 5 Nespri gäller följande inställningar:
  Rekommenderade sprutinställningar för Nespray-spruta:
  Munstycke: 2x0,017-0,019 inch
  Spruttryck: Enligt anvisning
  Sprutvinkel: Valfri
  Förtunning: Vatten

  Rengöring av verktyg

  Vatten

  Anm

  Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

  Rengöring och underhåll

  Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

  Bortskaffande

  Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

  Icon i Växjö