caparol_pim_import/caparol_se/products/image/261931/069885_NespriFiXX_10L_SE.png

Nespri FiXX

Helmatt färg för sprutmålning av tak och väggar inomhus, lämnar inget sprutdamm med Nespray-sprutan.

 • Högtäckande helmatt tak- och väggfärg för rationell målning, helt utan sprutdamm, med Nespri-TEC sprutteknik. Lågemitterande och fri från mjukgörare. Den höga täckkraften hos Nespri®FiXX gör att det ofta räcker med en behandling.

  Sd-värde <0,1 meter.

  Appliceringsområde

  Tak och väggar inomhus

  Materialegenskaper

  • Utan mjukgörare
  • Hög täckkraft
  • Sprutbar med Nespray

  Förpackningsstorlekar

  10 liter
  25 liter

  Kulörer

  Vit
  Bas 1 (Kan nyanseras i ljusa kulörer)
  (25 liters hinken finns bara i vit)

  Glans

  3, helmatt

  Förvaring

  Frostfritt

  Teknisk data

  Bindemedel: Sampolymerlatex

  Notering

  VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
  Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

  Färgen ger inget sprutdamm vid sprutning med Nespray 31 högtrycksspruta eller värmeslang. Lämplig på de flesta målade väggytor samt på ytor av puts, betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm. Ny glasfiberväv grundas med Supertäck Grund.

  Ytförberedelse

  Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett. Målade ytor tvättas med målartvätt. Väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra. Tänk på att en helmatt färg uppglansas vid friktionsskador samt att det vid bättring kan uppstå mindre kulöravvikelser.

  Förtunning

  Vatten

  Förbrukning

  5-6 m2/liter

  Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

  Applikationsförhållanden

  Arbetstemperatur min. +8°C

  Torktid

  Dammtorr: 1 timme
  Övermålningsbar: 4-6 timmar
  Genomtorr: flera dygn
  (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

  Verktyg

  Påföres med pensel, rulle eller spruta. Efterrullning rekommenderas.


  Rekommenderade sprutinställningar för Nespray 31 spruta:
  Nespray dubbelmunstycke: 0,015-0,019 inch
  Spruttryck: 130 bar
  Sprutvinkel: Valfri
  Förtunning: Vatten

  Rengöring av verktyg

  Vatten

  Anm

  Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

  Rengöring och underhåll

  Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

  Bortskaffande

  Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

  Teknisk information

  Miljövarudeklaration

  Säkerhetsdatablad

  Information

  Teknisk information

  Miljövarudeklaration

  Säkerhetsdatablad

  Information