caparol_pim_import/caparol_se/products/image/234097/064229_EXC_NespriFiXX_B1_WS_10_L.png

Nespri FiXX

Helmatt färg för sprutmålning av tak och väggar inomhus, lämnar inget sprutdamm med Nespray-sprutan.

Högtäckande helmatt tak- och väggfärg för rationell målning, helt utan sprutdamm, med Nespri-TEC sprutteknik. Lågemitterande och fri från mjukgörare. Den höga täckkraften hos Nespri®FiXX gör att det ofta räcker med en behandling.

Sd-värde <0,1 meter.

Appliceringsområde

Tak och väggar inomhus

Materialegenskaper

  • Utan mjukgörare
  • Hög täckkraft
  • Sprutbar med Nespray

Förpackningsstorlekar

10 liter
25 liter

Kulörer

Vit
Bas 1 (Kan nyanseras i ljusa kulörer)
(25 liters hinken finns bara i vit)

Glans

3, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Sampolymerlatex

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Färgen ger inget sprutdamm vid sprutning med Nespray 31 högtrycksspruta eller värmeslang. Lämplig på de flesta målade väggytor samt på ytor av puts, betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm. Ny glasfiberväv grundas med Supertäck Grund.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett. Målade ytor tvättas med målartvätt. Väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra. Tänk på att en helmatt färg uppglansas vid friktionsskador samt att det vid bättring kan uppstå mindre kulöravvikelser.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

5-6 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 1 timme
Övermålningsbar: 4-6 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta. Efterrullning rekommenderas.


Rekommenderade sprutinställningar för Nespray 31 spruta:
Nespray dubbelmunstycke: 0,015-0,019 inch
Spruttryck: 130 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Säkerhetsdatablad

Information