caparol_pim_import/caparol_se/products/image/232887/064080_supertack-grund-10L_SE.png

Supertäck Grund

Vattenspädbar grundfärg för tak & vägg inomhus.

Helmatt vattenspädbar PVA-latexfärg med förhöjd bindemedelshalt som ger ett bra underlag för fortsatt behandling med tak- och väggfärger. 

Appliceringsområde

Väggar inomhus

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Hög bindemedelshalt
  • Lätt och enkel att arbeta med

Förpackningsstorlekar

3 liter
10 liter

Kulörer

Vit
Bas D

Glans

3, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Sampolymerlatex

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.Fri från organiska lösningsmedel och ammoniak

Märkt med Ecolabel och rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet.

För grundning av gips, puts, betong och ytor som sandspacklats eller tidigare målats med latexfärg.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Limfärgsytor nedtvättas och grundas med CapaSol LF. Målade ytor tvättas med målartvätt. Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra.

Förtunning

Färgen skall inte spädas, då äventyras produktens bärighet och kan förorsaka glansförlust vid målning med slutprodukten.

Förbrukning

6-8 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 1 timmar
Övermålningsbar: minst 2 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.

Supertäck Grund vit används tillsammans med Caparol Nespray-spruta för dammfri sprutning.

Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,017-0,025 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

I kombination med värmeslang används Wagner 3/17 Nespritec-munstycke.

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad