caparol_pim_import/caparol_se/products/image/232887/064080_supertack-grund-10L_SE.png

Supertäck Grund

Vattenspädbar grundfärg för tak & vägg inomhus.

 • Helmatt vattenspädbar PVA-latexfärg med förhöjd bindemedelshalt som ger ett bra underlag för fortsatt behandling med tak- och väggfärger. 

  Appliceringsområde

  Väggar inomhus

  Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Hög bindemedelshalt
  • Lätt och enkel att arbeta med

  Förpackningsstorlekar

  3 liter
  10 liter

  Kulörer

  Vit
  Bas D
  Ingår i brytsystem

  Glans

  3, helmatt

  Förvaring

  Frostfritt

  Teknisk data

  Bindemedel: Sampolymerlatex

  Notering

  VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
  Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.Fri från organiska lösningsmedel och ammoniak

  Märkt med Svanen och rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet.

  För grundning av gips, puts, betong och ytor som sandspacklats eller tidigare målats med latexfärg.

  Ytförberedelse

  Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

  Limfärgsytor nedtvättas och grundas med CapaSol Rapidgrund. Målade ytor tvättas med målartvätt. Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra.

  Förtunning

  Färgen skall inte spädas, då äventyras produktens bärighet och kan förorsaka glansförlust vid målning med slutprodukten.

  Förbrukning

  6-8 m2/liter

  Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

  Applikationsförhållanden

  Arbetstemperatur min. +8°C

  Torktid

  Dammtorr: 1 timmar
  Övermålningsbar: minst 2 timmar
  Genomtorr: flera dygn
  (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

  Verktyg

  Påföres med pensel, rulle eller spruta.

  Supertäck Grund vit används tillsammans med Caparol Nespray-spruta för dammfri sprutning.

  Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
  Munstycke: 0,017-0,025 inch
  Spruttryck: 150-180 bar
  Sprutvinkel: Valfri
  Förtunning: Vatten

  I kombination med värmeslang används Wagner 3/17 Nespritec-munstycke.

  Rengöring av verktyg

  Vatten

  Rengöring och underhåll

  Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

  Bortskaffande

  Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

  Teknisk information

  Miljövarudeklaration

  Säkerhetsdatablad

  Teknisk information

  Miljövarudeklaration

  Säkerhetsdatablad