caparol_pim_import/caparol_se/products/image/264135/070454_thermosan_fasadfarg_10L_SE.png

ThermoSan Fasadfärg

Självrengörande fasadfärg för mineraliska underlag.

 • ThermoSan Fasadfärg är en unik självrengörande fasadfärg baserad på ny bindemedelsteknologi. Silikonharts i kombination med teknologi från Caparol Clean Concept ger en vattenavvisande helmatt yta med mycket stor diffusionsöppenhet vilket ger torra fasader. Finns också i dimfri sprutkvalitet under namnet ThermoSan Nespri.

  Sd-värde <0,05 m.

  Appliceringsområde

  Mineraliska underlag utomhus.

  Materialegenskaper

  • Extra bra motverkan mot påväxt av alger och mögel
  • Självrengörande
  • Stor diffusionsöppenhet 

  Förpackningsstorlekar

  1 liter
  3 liter
  10 liter

  Kulörer

  Vit/Bas 1
  Bas 3
  Ingår i brytsystem. Brutna Kulörer: Använd alltid färg med samma batchnr på sammanhängande ytor för att undvika kulörskillnader. Extra viktigt vid mörka kulörer.

  Glans

  3, helmatt

  Förvaring

  Frostfritt

  Teknisk data

  Bindemedel: Silikonhartsemulsion

  Notering

  VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010).
  Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

  För målning av väl förankrade tidigare målade underlag samt fasader och konstruktioner av betong, lättbetong, väl bunden puts, fibercementskivor m fl.

  Ytförberedelse

  Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Sugande och stoftiga ytor grundas med ThermoSan Djupgrund.

  Vid målning på tex glansig akrylat eller andra blanka ytor grunda med Thermosan Häftgrund.

  Ytor med microsprickor och lagningsskarvar kan behandlas med Minera Universal för slutmålningen.
  Större sprickor kan lagas med tex Cap-Elast Sprickspackel

  ThermoSan Fasadfärg kan spädas upp till 5 % med vatten vid mellan- och slutstrykning. Spädningsgrad bestäms efter provstrykning.

  ThermoSan fasadfärger skall inte användas på horisontella ytor som utsätts för hög vattenbelastning.

  Förtunning

  Vatten

  Förbrukning

  6 m2/liter

  Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

  Applikationsförhållanden

  Arbetstemperatur min. +10°C på underlag, material och omgivande luft

  Torktid

  Dammtorr: 2 timme
  Övermålningsbar: 12 timmar
  Genomtorr: flera dygn
  (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

  Verktyg

  Påföres med pensel, rulle eller spruta. 


  Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
  Munstycke: 0,021-0,026
  Spruttryck: 150-180 bar
  Sprutvinkel: Valfri
  Förtunning: Vatten


  Rekommenderade sprutinställningar för Nespri-systemet med värmeslang:
  Munstycke: Wagner gröna dubbelmunstycke 0,015-0,019 
  Spruttryck: 150-180 bar
  Sprutvinkel: Valfri
  Förtunning: Vatten

  Rengöring av verktyg

  Vatten

  Anm

  Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

  Rengöring och underhåll

  Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

  Bortskaffande

  Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.