caparol_pim_import/caparol_se/products/image/234086/064218_EXC_INDEKOGEO_B1_WE3_12_5_L.png

IndekoGeo

Helmatt högtäckande tak och väggfärg baserad på förnyelsebart bindemedel.

 • Helmatt högtäckande tak och väggfärg baserat på förnyelsebart bindemedel för målning inomhus. Emissionsminimerad och lösningsmedelsfri. IndekoGeo är lämplig att använda på många olika objekt som tex Sjukhus, äldreboenden, varuhus, hotell, restauranger, kontor, skolor, daghem, läkarmottagningar, offentliga lokaler för statliga/kommunala myndigheter samt privatbostäder.

  Appliceringsområde

  Tak och väggar inomhus

  Materialegenskaper

  • Innehåller förnyelsebart bindemedel
  • Lågluktande och emissionsminimerad
  • Utmärkta bättringsegenskaper
  • Utmärkt täckförmåga
  • Mycket bra appliceringsegenskaper

  Förpackningsstorlekar

  5 liter
  12,5 liter

  Kulörer

  Vit
  Bas 1
  Bas 3
  Ingår i brytsystem

  Glans

  Helmatt (enligt DIN EN 13 300)

  Förvaring

  Svalt, men frostfritt

  Teknisk data

  Specifikationer enligt DIN EN 13 300

  Hydrofob

  Klass 1, motsvarar skurtålighet enligt DIN 53778

  Max kornstorlek

  fin (< 100 µm)

  Densitet

  ca 1,4 g/cm3

  Notering

  VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
  Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

  Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm.

  Ytförberedelse

  Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett.

  Limfärgsytor nedtvättas och grundas med CapaSol Rapidgrund. Målade ytor tvättas med målartvätt. Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra.

  Förtunning

  Vatten

  Förbrukning

  8-10 m2/liter

  Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

  Applikationsförhållanden

  Arbetstemperatur min. +8°C

  Torktid

  Dammtorr: 1 timme
  Övermålningsbar: 4 timmar
  Genomtorr: flera dygn
  (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

  Verktyg

  Påföres med pensel, rulle eller spruta.

  Rengöring av verktyg

  Vatten

  Rengöring och underhåll

  Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

  Bortskaffande

  Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

  Teknisk information

  Miljövarudeklaration

  Säkerhetsdatablad

  Teknisk information

  Miljövarudeklaration

  Säkerhetsdatablad