caparol_pim_import/caparol_se/products/image/234086/064218_EXC_INDEKOGEO_B1_WE3_12_5_L.png

IndekoGeo

Helmatt högtäckande tak och väggfärg baserad på förnyelsebart bindemedel.

Helmatt högtäckande tak och väggfärg baserat på förnyelsebart bindemedel för målning inomhus. Emissionsminimerad och lösningsmedelsfri. IndekoGeo är lämplig att använda på många olika objekt som tex Sjukhus, äldreboenden, varuhus, hotell, restauranger, kontor, skolor, daghem, läkarmottagningar, offentliga lokaler för statliga/kommunala myndigheter samt privatbostäder.

Appliceringsområde

Tak och väggar inomhus

Materialegenskaper

  • Innehåller förnyelsebart bindemedel
  • Lågluktande och emissionsminimerad
  • Utmärkta bättringsegenskaper
  • Utmärkt täckförmåga
  • Mycket bra appliceringsegenskaper

Förpackningsstorlekar

5 liter
12,5 liter

Kulörer

Vit
Bas 1
Bas 3
Ingår i brytsystem

Glans

Helmatt (enligt DIN EN 13 300)

Förvaring

Svalt, men frostfritt

Teknisk data

Specifikationer enligt DIN EN 13 300

Hydrofob

Klass 1, motsvarar skurtålighet enligt DIN 53778

Max kornstorlek

fin (< 100 µm)

Densitet

ca 1,4 g/cm3

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett.

Limfärgsytor nedtvättas och grundas med CapaSol LF. Målade ytor tvättas med målartvätt. Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

8-10 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 1 timme
Övermålningsbar: 4 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad