caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184505/055626_terrassolja_1L_SE.png

TerrassOlja

Träolja med mycket god inträngningsförmåga.

Vattenspädbar träolja med mycket god inträngningsförmåga baserad på alkydemulsion. Motverkar uttorkning och sprickbildning i träet.

Appliceringsområde

Tryckimpregnerat virke utomhus.

Materialegenskaper

  • Vattenbaserad
  • Motverkar uttorkning

Förpackningsstorlekar

1 liter
3 liter
10 liter

Kulörer

Färglös

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Alkydemulsion

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Avsedd i första hand på tryckimpregnerat virke utomhus.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Nya obehandlade ytor slipas lätt. Gråträ slipas till friskt trä.

Tryckimpregnerat och tidigare behandlat trä stryks två gånger. Oljan påläggs i tunna skikt på träet. Oljan har en mjölkaktig ton som övergår till färglöst när den torkat

Tidigare oljade ytor tvättas med Capaclean Fasadtvätt. Vid stark nedsmutsning rengörs med Capaclean Terrasstvätt.

Arbeta inte i starkt solsken eller i fuktig väderlek.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

10 m2/liter
Åtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +10°C

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 12 timmar
Genomtorr: flera dygn

Verktyg

Påföres med pensel.

Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs genast efter användning i tvål och vatten.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga och rengör genast efter användning i tvål och vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad