caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184505/055626_terrassolja_1L_SE.png

TerrassOlja

Träolja med mycket god inträngningsförmåga.

 • Vattenspädbar träolja med mycket god inträngningsförmåga baserad på alkydemulsion. Motverkar uttorkning och sprickbildning i träet. Kan även brytas i kulörer enligt färgkarta lasyr

  Appliceringsområde

  Tryckimpregnerat virke utomhus.

  Materialegenskaper

  • Vattenbaserad
  • Motverkar uttorkning

  Förpackningsstorlekar

  1 liter
  3 liter
  10 liter

  Kulörer

  Färglös
  Ingår även i brytsystem för lasyrkulörer

  Förvaring

  Frostfritt

  Teknisk data

  Bindemedel: Alkydemulsion

  Notering

  VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/f): 130 g/l (2010).
  Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

  Avsedd i första hand på tryckimpregnerat virke utomhus.

  Ytförberedelse

  Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Nya obehandlade ytor slipas lätt. Gråträ slipas till friskt trä.

  Tryckimpregnerat och tidigare behandlat trä stryks två gånger. Oljan påläggs i tunna skikt på träet. Oljan har en mjölkaktig ton som övergår till färglöst när den torkat

  Tidigare oljade ytor tvättas med Capaclean Fasadtvätt. Vid stark nedsmutsning rengörs med Capaclean Terrasstvätt.

  Arbeta inte i starkt solsken eller i fuktig väderlek.

  Förtunning

  Vatten

  Förbrukning

  10 m2/liter
  Åtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

  Applikationsförhållanden

  Arbetstemperatur min. +10°C

  Torktid

  Dammtorr: 2 timmar
  Övermålningsbar: 12 timmar
  Genomtorr: flera dygn

  Verktyg

  Påföres med pensel.

  Rengöring av verktyg

  Verktyg rengörs genast efter användning i tvål och vatten.

  Rengöring och underhåll

  Torka av verktygen noga och rengör genast efter användning i tvål och vatten.

  Bortskaffande

  Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

  Teknisk information

  Miljövarudeklaration

  Säkerhetsdatablad

  Teknisk information

  Miljövarudeklaration

  Säkerhetsdatablad