FÖRNYBAR
FÄRG
FÖRNYBAR
FÄRG

Förnybar färg utan kompromisser

I väggfärgen IndekoGeo används förnybar biomassa för att skapa ett bindemedel som helt kan ersätta det traditionella bindemedlet. Resultatet är en helmatt väggfärg med extremt hög täckkraft, som blir fin på vilken vägg som helst.

Normalt sett när man tillverkar bindemedel till väggfärg används fossila källor som råvara, det vill säga olja eller naturgas. I det här fallet används istället obrukbart biobaserat avfall. Resultatet är ett akrylatbindemedel, så om du tittar på innehållet i en färdig burk ser du ingen skillnad. Det man gör är att man jäser kompost eller avfall och tar vara på produkterna som uppstår. Det är en väldigt lång kemisk process som krävs för att ta fram akrylatet.

Ett första test i koncernens viktigaste produkt…
– Indeko är den viktigaste inomhusfärgen på den tyska och centraleuropeiska proffsmarknaden.

När beslutet togs att satsa på förnybart bindemedel valde man att göra det i en av koncernens viktigaste och känsligaste produkter, flaggskeppet Indeko. Den förnybara IndekoGeo utvecklades för att bli en exakt kopia av originalet i alla egenskaper. Mottagandet blev bästa möjliga, ingen kunde märka skillnad på originalet Indeko och den förnybara varianten IndekoGeo.

…och nu är det dags att ta hela klivet!
Inför säsongen 2022 togs testprodukten IndekoGeo bort och istället kom hela volymen av Indeko att tillverkas med 100% förnybart bindemedel. Vi går hela vägen och erbjuder därmed, som första stora färgproducent i Europa, en volymprodukt helt baserad på förnybart bindemedel.

I nära samarbete med BASF har vi utvecklat en modern, helmatt vägg och takfärg. Trots att färgen är baserad på akrylat är bindemedlet 100% fossilfritt. Vid framställningen av akrylatbindemedlet har man ersatt den traditionella fossila råvaran med biobaserat avfall. Detta komposteras och processas och kan helt ersätta oljan som råvara. Med den här tekniken går det att tillverka akrylatfärger med förnybara råvaror. 

Teknisk information, säkerhetsdatablad m.m. finns på produktsidan.

När potatisstärkelse blir färg

När man producerar chips och pommes frites sköljs potatisen när den skalas och skivas. Sköljvattnet innehåller stärkelse. Stärkelse har varit känt i århundraden som bindemedel, till exempel för lim eller som klister, men skulle också kunna användas till tex färgproduktion. Problemet är att bara stärkelsebaserade produkter hittills ofta blir spröda och ömtåliga.

Möjligheten att kunna ta vara på och göra en bra färg av restavfall från chipsindustrin såg vi som en oemotståndlig utmaning. Arbetet med att modifiera potatisstärkelsen så att den kan användas som ett användbart bindemedel för inomhusfärger påbörjades.

Vi utvecklade en metod, som vi faktiskt är ensamma om att ha lyckats med! Resultatet blev inomhusfärgen PlantaGeo, som lämpar sig för målning av väggar och tak inomhus.

PlantaGeo är en fossilfri tak- och väggfärg gjord på potatisstärkelse utvunnet ur sköljvattnet. Sköljvattnet som tidigare var en avfallsprodukt används istället till nya produkter. Att kunna producera användbara produkter, på sådant som tidigare ansågs vara avfall, är naturligtvis optimalt och eftersom det är från sköljvattnet konkurrerar inte färgtillverkningen med livsmedelsproduktionen.

Läs mer på produktsidan.