VEGETABILISK
OLJA I FÄRG
VEGETABILISK
OLJA I FÄRG

Hållbar färg på vegetabilisk olja

Oljedådra är en kulturväxt som trivs i vårt europeiska klimat och har funnits här sedan bronsåldern. Av växtens frön producerar vi på Caparol en ekologisk och hållbar olja som skyddar trä mot uttorkning och fukt. Men det är faktiskt inte oljan i sig som vi är mest stolta över. Det är hur växten odlas och de positiva effekter odlingen medför som är revolutionerande.

Går det att skapa en olja baserad på förnyelsebara råvaror utan att konkurrera med den viktiga livsmedelsproduktionen? Svaret är ja. Istället för att odla oljedådran på värdefull åkermark som behövs för viktig livsmedelsproduktion, har vi omvandlat vanliga ärtodlingar till blandade odlingar där oljedådra och ärtor istället odlas tillsammans.

Samodling med många vinnare​​​​​​
När oljedådran planteras mellan ärtorna händer en rad fantastiska saker. Den tränger bort ogräs och minskar därmed behovet av bekämpningsmedel. Oljedådran stöttar också upp ärtplantorna och bidrar till ännu bättre ärtskörd. Dessutom kan de bönder som tidigare enbart odlade ärtor nu ta betalt för två produkter istället för en! Naturen drar nytta av de positiva effekter som skapats genom något så enkelt som en samodling och vinnarna blir många.

Bidrar även till biologisk mångfald
Oljedådrans gula blommor ger näring till bin, fjärilar och insekter och stärker på så vis den biologiska mångfalden och skyddar vårt viktiga ekosystem. Produkterna vi tillverkar av olja från oljedådra bidrar till en hållbarare lösning ur alla perspektiv, de har utmärkta tekniska egenskaper och ger bönderna bättre ekonomisk vinning. Hållbar innovation när den är som allra bäst!

Lasyr

Vattenspädbar lasyrfärg för trä utomhus. Framhäver träets naturliga ådring och är baserad på olja från oljedådran. Läs mer.

Terrassolja

Högklassig träolja med god inträngningsförmåga. Baserad på olja från oljdedådran. Läs mer.