CARAT
OLJEFÄRG
CARAT
OLJEFÄRG

Högklassig oljefärg

Det självrengörande originalet

CARAT är en vattenburen och lösningsmedelsfri, självrengörande oljefärg. Det gör det till en unik målarfärg. Färgen kombinerar oljefärgens trygga traditionella träskydd med modern banbrytande teknologi. CARAT passar utmärkt på ytor som utsätts för extra hård fukt- och väderbelastning, som tex räcken, staket och vindskivor. Den unika självrengörande ytan tillsammans med ett avancerat skydd mot påväxt av mögel gör att den målade fasaden håller sig nymålat snygg riktigt länge.

Anledningar att välja Carat

  • Självrengörande yta och avancerat mögelskydd håller fasaden fin länge
  • Unikt fuktskydd för fasad och snickerier, ingen grundfärg behövs
  • Enastående täckförmåga och fyllighet
  • Unikt effektiv målning, aldrig mer än max 2 strykningar även på omålat trä

CARAT oljefärg har egenskaper som snabbt gjort den till det självklara valet för många målare. Den går att måla direkt på omålat trä utan grundfärg och på de flesta förekommande fasadfärgerna. Två strykningar räcker alltid för ett färdigt resultat och det är inga problem att få ett täckande resultat ens om man målar om en svart fasad till vitt.

CARAT oljefärg erbjuder beprövat fasadskydd med moderna egenskaper. Inträngande alkydoljor skyddar träet mot fukt och Caparols originalteknik håller den målade ytan ren från smuts. Det ger ett tryggt och hållbart, vackert träskydd som lämpar sig både på fasader och fuktutsatta snickerier. Den höga torrhalten ger tjockare skikt och effektiv målning. Torrhalten anger hur mycket av färgen som blir kvar på fasaden efter att vattnet avdunstat. CARATs torrhalt är upp till 50% högre än för många andra fasadfärger.

Carat är självrengörande

Håller vita och ljusa fasader fräscha

Carat Oljefärg har Caparols originalteknik för självrengörande fasadfärg. Mikroskopiskt små mineraliska partiklar skapar en hård yta på färgen, som stöter bort smuts och föroreningar. Skulle något ändå fastna så sköljs det bort med nästa regnskur.

Den rena ytan gör dessutom att fasaden torkar snabbare efter regn, vilket ytterligare minimerar risken för påväxt av alger och mögel. Välj självrengörande färg till vita och ljusa fasader. Den självrengörande effekten ser till att huset håller sig riktigt vitt och rent!

Bilden visar en panelbit som exponerats utomhus i Göteborg i 6 månader. Från början var hela panelen helt vit. Den halva som målats med INTACT Total är fortfarande vit, den andra halvan är målad med en vanligt förekommande konkurrentprodukt och har blivit tydligt grå.

Se filmen som visar hur en vitmålad panel i Göteborg förändras genom nedsmutsning under ett år.

Du behöver max 2 strykningar

Största revolutionen inom träfasadmålning

Med Caparols smarta och snabba målningssystem behöver du aldrig måla mer än två strykningar. Oavsett om det som ska målas är omålat, fabriksgrundat eller tidigare målat.

Konceptet innehåller produkter och lösningar som ger bästa möjliga resultat och optimal livslängd. Med minsta möjliga ansträngning. Vid målning på nytt trä innebär det 33% mindre arbetsinsats och en hel del tid för andra aktiviteter.

Vare sig du målar på nytt trä, förgrundat (transportgrundat) eller tidigare målat och oberoende av om du vill måla med oljefärg eller akrylat - aldrig mer än två strykningar. Hög torrhalt (mycket färg och lite vatten) ger tjocka skikt och effektiv målning.

Skydda fasaden

Carat skyddar mot alg- och mögelangrepp

Skyddet mot påväxt av alger och mögel kräver ständig utveckling. Erfarenheter från hela Europa visar att kombinationen av mögelskydd och färgtyp är viktig för slutresultatet. Det gör att alla våra träfasadfärger har unika kombinationer av mögelskydd som vart och ett ständigt utvecklas takt med nya forskningsresultat.

Caparols träfasadfärger innehåller ett unikt avancerat skydd mot påväxt av alger och mögel, som verkar i flera olika steg: Det första börjar verka samma dag som du målar på färgen och skyddar ytan under de första åren. Steg 2 motsvarar det skydd som finns i vanlig målarfärg av god kvalitet. Det blir aktivt inom ett år efter att färgen målats och ger ett skydd under ett antal år med avtagande effekt. Steg 3 har en fördröjd effekt och tar vid och förstärker när steg 2 börjar mattas av och förlänger den skyddande effekten avsevärt.

I takt med att forskning på både hälsa och miljö går framåt förändras kraven på vilka typer och vilka mängder av mögelskydd som får användas. Så måste det vara. Den uttalade målsättningen för vår forskning på området är att utveckla mögelskydd med absolut minimal påverkan på omgivande miljö och hälsa.

Bilden till höger visar Caparols färg (till vänster) jämte en annan träfasadfärg med minde lyckat mögelskydd, efter ett fälttest utanför Caparols anläggning i Göteborg.

Carat Oljefärg

Effektiv och självrengörande färg för utvändigt trä.

TILL PRODUKTEN

Våra säljare och butiker kan tillhandahålla produktbladet för Carat Oljefärg men du kan även ladda ner den enkelt här.

 Ladda ner PDF (5.31 MB)