NESPRI-
PRODUKTER
NESPRI-
PRODUKTER

Produkter

Caparol har ett antal specialutvecklade produkter för dimfri sprutmålning med Nespri-systemet. Det betyder att du har produkter både för inom- och utomhusanvändning t ex den populära AmphiSilan-W NQG Fasadfärg - definitivt dimfritt!

Sprutmålning med eller utan Nespri-produkter

Endast kombinationen av Nespri-tekniken och speciella Nespri-färger garanterar perfekt dimfri målning.

Dimfri Nespri sprutteknologi

Milstolpar i teknisk utveckling