TIPS &
TRICKS
TIPS &
TRICKS

Praktiska tips & instruktionsfilmer

I följande videor svarar vi på de viktigaste frågorna om Nespri och visar hur du kan uppnå bästa resultat. Här hittar du praktiska tips och tricks - från drift och användning till rengöring av utrustingen.

Vilka färger kan jag använda i Nespri-systemet?

Hur mycket maskeringsarbete måste jag planera för när jag använder Nespri?

Hur startar jag upp Nespri-enheten?

Hur fungerar sprutningen? Vad måste du tänka på när du använder den?

Hur rengör jag utrustningen ordentligt efter användning?

Applicera, efterrulla och spara tid

Det är bäst att ha två anställda för effektiv målning: en som applicerar färgen och en annan som efterrullar. Att efterrulla ger ett jämnt utseende och ökar färgens vidhäftning mot underlaget. Det nya systemet lanserades framgångsrikt på marknaden 2004 och övertygar fortfarande målningsbranschen än idag: Beroende på objektets storlek kan upp till en tredjedel av tiden sparas i målningsarbetet jämfört med klassisk målning med roller.

Tips från experten

Nespri-systemet är klart för användning på cirka tio minuter, sedan kan färgen appliceras på väggytan. Systemet har ett slangpaket som är 30 meter långt. Om Nespri-systemet är centralt placerat i lokalen eller vid fasaden kan upp till 60 meter väggyta målas utan att man behöver flytta sprutan. Ytterligare 15 meter slang kan anslutas som tillbehör, så att 90 meter väggyta effektivt kan målas. Systemet behöver endast rengöras efter byte av färg, längre stillestånd eller underhållsarbete. Detta sparar också tid om arbetet ska fortsätta nästa dag.