Hoppa över navigering
CAPATECT
DUO
CAPATECT
DUO

Capatect Duo

ett ventilerat, isolerat och dränerat system

Capatect DUO är ett tvåstegstätat traditionellt isolerat fasadsystem med brandklassning (SP Fire 105). Det är uppbyggt på ett lätt isoleringsmaterial med gott isoleringsvärde och hög väderbeständighet. Systemet används med fördel om man vill energieffektivisera en befintlig eller ny fasad eller vid sanering av fuktskadade fasader med den fördelen att det inte behövs kompletteras med annan isolering. Tack vare isolerskivans lätta vikt finns det ingen begränsning på antal våningsplan.

Systemet är uppbyggt av:

  1. Befintlig väggkonstruktion
  2. Vindskyddsskiva med tillbehör som uppfyller kraven i BBR
  3. Som Klisterbruk används ArmaReno 700
  4. Infästningsplugg, Capatect Plugg
  5. EPS DUO (Spårad cellplastskiva)
  6. Som grundputs/armeringsbruk används ArmaReno 700
  7. Armeringsväv 650/110, alkaliresistent glasfiberväv
  8. Ett andra påslag med grundputs/armeringsbruk ArmaReno 700
  9. Caparol Putsgrund 610 används som primer
  10. Som ytputs används Amphisilan K10-K60

Angående produktval kan man ersätta grundputsen ArmaReno 700 med 186M Puts- och klisterbruk, samt ytputsen AmphiSilan med ThermoSan NQG Fasadputs. Det som avgör är vilka egenskaper man vill komma åt. Tala gärna med din säljare för att nå fram till vad som passar bäst för just ditt projekt.

Till Capatect Duo används isolering av antingen standardkvalitet (S80) eller i högeffektiv Climate-kvalitet (C80) som innehåller grafit vilket ger ca 20–25% bättre isolervärde.

Capatect Duo monteras precis på samma sätt som ett traditionellt isolerat fasadsystem och kan med fördel användas både i samband med nybyggnation, renovering samt vid sanering av fuktskadade fasader med den fördelen att man inte behöver komplettera med annan isolering.

Capatect Duo har genomgått Slagregnstest (SP 4367) och Brandtest (SP Fire 105) hos SP i Borås, dessutom har SP utfört fältmätningar på fastigheter utförda med Capatect Duo för att bekräfta att ventilationsspalten fungerar genom att dokumentera luftrörelsen i spalten mellan putsbärare och vindskiva.

Systemet kan antingen slätmålas med ThermoSan Fasadfärg, Ytputsas med Amphisilan Fasadputs eller beklädas med Meldorfer (dekortegel).

Referensobjekt

Dokumentation

Detaljritningar