caparol_pim_import/caparol_se/products/image/265963/070904_latex_gloss_60_12_5L_SE.png

Latex Gloss 60

Blank högtäckande latexfärg för tak och väggar inomhus.

 • Blank högtäckande latexfärg för målning tak och väggar inomhus där det ställs stora krav på rengöring.

  Appliceringsområde

  Tak och väggar inomhus

  Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Hög täckkraft
  • Tvättbar

  Förpackningsstorlekar

  12,5 liter

  Kulörer

  Vit
  Bas 1

  Glans

  60, blank

  Förvaring

  Frostfritt

  Teknisk data

  Bindemedel: Sampolymerlatex

  Notering

  VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/b): 100 g/l (2010).
  Denna produkt innehåller max 100 g/l VOC.

  Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm.

  Ytförberedelse

  Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

  Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra.

  Till första strykning kan NespriFiXX eller Supertäck Grund användas. 

  Målas en eller två gånger beroende på underlagets beskaffenhet.

  Förtunning

  Latex Gloss 60 kan spädas med max 5% vatten vid sista strykning. Används Latex Gloss 60 till grundstrykning kan den spädas med 5% vatten.

  Förbrukning

  7-8 m2/liter

  Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

  Applikationsförhållanden

  Arbetstemperatur min. +8°C

  Torktid

  Dammtorr: 2 timmar
  Övermålningsbar: 6 timmar
  Genomtorr: flera dygn
  (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

  Verktyg

  Påföres med pensel, rulle eller spruta.


  Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
  Munstycke: 0,017-0,025 inch
  Spruttryck: 150-180 bar
  Sprutvinkel: Valfri
  Förtunning: Vatten

  Rengöring av verktyg

  Vatten och såpa

  Anm

  Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

  Rengöring och underhåll

  Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

  Bortskaffande

  Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

  Teknisk information

  Miljövarudeklaration

  Säkerhetsdatablad

  Teknisk information

  Miljövarudeklaration

  Säkerhetsdatablad

  Icon i Växjö