caparol_pim_import/caparol_se/products/image/218660/062006_Latex_Gloss_60.png

Latex Gloss 60

Blank högtäckande latexfärg för tak och väggar inomhus.

Blank högtäckande latexfärg för målning tak och väggar inomhus där det ställs stora krav på rengöring.

Appliceringsområde

Tak och väggar inomhus

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Hög täckkraft
  • Tvättbar

Förpackningsstorlekar

12,5 liter

Kulörer

Vit
Bas 1

Glans

60, blank

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Sampolymerlatex

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/b): 100 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 100 g/l VOC.

Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra.

Till första strykning kan med fördel NespriFiXX eller Supertäck Grund användas. 

Målas en eller två gånger beroende på underlagets beskaffenhet.

Förtunning

Latex Gloss 60 kan spädas med max 5% vatten vid sista strykning. Används Latex Gloss 60 till grundstrykning kan den spädas med 10% vatten.

Förbrukning

7-8 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 6 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,017-0,025 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten och såpa

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Icon i Växjö