caparol_pim_import/caparol_se/products/image/246590/066580_finest-wall-10L_SE.png

Finest Wall

Supermatt tålig färg för tak och väggar inomhus.

 • Helmatt lågemitterande akrylatfärg med väldigt bra vidhäftning för målning av väggar och tak inomhus. Med exklusivt matt och mjukt glansfritt utseende för bästa upplevelse av både ljusa och mörka kulörer. Tål rengöring och slitage bättre än de flesta andra helmatta färger.

  Appliceringsområde

  Tak och väggar inomhus

  Materialegenskaper

  • Hög täckkraft
  • Tålig
  • Tvättbar
  • Bra vidhäftning

  Förpackningsstorlekar

  1 liter
  3 liter
  10 liter

  Kulörer

  Bas A och D
  Ingår i brytsystem

  Glans

  1, helmatt

  Förvaring

  Frostfritt

  Teknisk data

  Bindemedel: Akrylat

  Notering

  VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
  Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

  Märkt med Svanen.

  Ytförberedelse

  Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett.

  Lämplig på tidigare målade ytor samt på gipsskivor, ytor av betong, väv mm. Målade ytor tvättas med målartvätt. Väggar och tak som missfärgats av nikotin eller sot grundas med IsoSpärr Ultra. Dåligt bundna ytor grundas med Capasol Rapidgrund.

  OBS Vid rullning används roller för väggfärg med kortare hår, t ex Anza Elite eller Platinum (Medium-Smooth Surfaces) för bästa effekt. Lägg på färgen jämnt och avsluta med att rulla i samma riktning.

  Förtunning

  Vatten

  Förbrukning

  6-8 m2/liter

  Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

  Applikationsförhållanden

  Arbetstemperatur min. +8°C

  Torktid

  Dammtorr: 2 timmar
  Övermålningsbar: 4 timmar
  Genomtorr: flera dygn
  (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

  Verktyg

  Påföres med pensel, rulle eller spruta.


  Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
  Munstycke: 0,017-0,025 inch
  Spruttryck: 150-180 bar
  Sprutvinkel: Valfri
  Förtunning: Vatten

  Rengöring av verktyg

  Vatten

  Anm

  Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

  Rengöring och underhåll

  Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

  Bortskaffande

  Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.