CAPAFREE
EN SVINNBRA
FÄRG!
CAPAFREE
EN SVINNBRA
FÄRG!
caparol_pim_import/caparol_se/products/image/216845/061857_capafree-5-vaggfarg-10L_SE.png

Capafree 5 Väggfärg

Helmatt, konserveringsmedelsfri färg för tak och väggar inomhus.

 • Helmatt lågemitterande färg, fri från konserveringsmedel, med hög täckkraft för målning av tak och väggar inomhus.

  Appliceringsområde

  Tak och väggar inomhus

  Materialegenskaper

  • Fri från konserveringsmedel
  • Lågemitterande
  • Hög täckkraft

  Förpackningsstorlekar

  10 liter

  Kulörer

  Vit S0500-N

  Glans

  5, helmatt

  Förvaring

  Frostfritt

  Teknisk data

  Bindemedel: Akrylat

  Notering

  VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
  Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

  Produkten uppnår tvättbarhetsklass 2 enligt EN 13300.

  Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm.

  Ytförberedelse

  Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett.

  Limfärgsytor nedtvättas och grundas med CapaSol Rapidgrund. Målade ytor tvättas med målartvätt. Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra.

  Förtunning

  Vatten

  Förbrukning

  6-8 m2/liter

  Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

  Applikationsförhållanden

  Arbetstemperatur min. +8°C

  Torktid

  Dammtorr: 1 timme
  Övermålningsbar: 4 timmar
  Genomtorr: flera dygn
  (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

  Verktyg

  Påföres med pensel, rulle eller spruta.


  Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
  Munstycke: 0,017-0,025 inch
  Spruttryck: 150-180 bar
  Sprutvinkel: Valfri
  Förtunning: Vatten

  Rengöring av verktyg

  Vatten

  Rengöring och underhåll

  Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

  Bortskaffande

  Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.