CAPAFREE
EN SVINNBRA
FÄRG!
CAPAFREE
EN SVINNBRA
FÄRG!
caparol_pim_import/caparol_se/products/image/198924/058188_capafree-2-takfarg-10L_SE.png

Capafree 2 Takfärg

Helmatt, konserveringsmedelsfri färg för tak inomhus.

 • Helmatt lågemitterande färg, fri från konserveringsmedel, med hög täckkraft för målning av tak inomhus. Även lämplig som väggfärg i enklare utrymmen.

  Appliceringsområde

  Tak inomhus

  Materialegenskaper

  • Fri från konserveringsmedel
  • Lågemitterande
  • Hög täckkraft

  Förpackningsstorlekar

  1 lit
  3 lit
  10 lit

  Kulörer

  Vit

  Glans

  2, helmatt

  Förvaring

  Frostfritt

  Teknisk data

  Bindemedel: Akrylat

  Notering

  VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
  Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

  Märkt med Svanen.

  Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm.

  Ytförberedelse

  Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett.

  Limfärgsytor nedtvättas och grundas med CapaSol Rapidgrund. Målade ytor tvättas med målartvätt. Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra.

  Kontrollera att sandgrängade tak som inte målats tidigare har bra vidhäftning mot underlaget. 

  Förtunning

  Vatten

  Förbrukning

  6-8 m2/liter

  Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

  Applikationsförhållanden

  Arbetstemperatur min. +8°C

  Torktid

  Dammtorr: 1 timme
  Övermålningsbar: 4 timmar
  Genomtorr: flera dygn
  (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

  Verktyg

  Påföres med pensel, rulle eller spruta.


  Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
  Munstycke: 0,017-0,025 inch
  Spruttryck: 150-180 bar
  Sprutvinkel: Valfri
  Förtunning: Vatten

  Rengöring av verktyg

  Vatten

  Rengöring och underhåll

  Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

  Bortskaffande

  Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

  Teknisk information

  Miljövarudeklaration

  Säkerhetsdatablad

  Teknisk information

  Miljövarudeklaration

  Säkerhetsdatablad