caparol_pim_import/caparol_se/products/image/198924/058188_capafree-2-takfarg-10L_SE.png

Capafree 2 Takfärg

Helmatt, konserveringsmedelsfri färg för tak inomhus.

Helmatt lågemitterande färg, fri från konserveringsmedel, med hög täckkraft för målning av tak inomhus. Även lämplig som väggfärg i enklare utrymmen.

Appliceringsområde

Tak inomhus

Materialegenskaper

  • Fri från konserveringsmedel
  • Lågemitterande
  • Hög täckkraft

Förpackningsstorlekar

10 lit

Kulörer

Takvit S0500-N

Glans

2, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Akrylat

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Märkt med Svanen.

Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett.

Limfärgsytor nedtvättas och grundas med CapaSol Rapidgrund. Målade ytor tvättas med målartvätt. Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra.

Kontrollera att sandgrängade tak som inte målats tidigare har bra vidhäftning mot underlaget. 

Förtunning

Vatten

Förbrukning

6-8 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 1 timme
Övermålningsbar: 4 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,017-0,025 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad