caparol_pim_import/caparol_se/products/image/232889/064082_aqua-finish-10L_SE.png

AquaFinish

Färg för tak och väggar i fuktbelastade utrymmen inomhus.

Halvmatt vägg och takfärg för våtrum och andra ytor, som kräver en fukttålig, slitstark och rengöringstålig yta. Används på betong, gipsskivor samt tidigare målade ytor. Ingår i VA- och VT-system som uppfyller reglerna för Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK).

Appliceringsområde

Tak och väggar inomhus

Materialegenskaper

  • Tålig
  • Hög tvättbarhet

Förpackningsstorlekar

1 liter
3 liter
10 liter

Kulörer

Vit S 0500-N
Bas A
Bas D
Ingår i brytsystem

Glans

20, halvmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Akrylatdispersion

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/b): 100 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 100 g/l VOC.

Lämplig på ytor i våtutrymme eller som kräver hög tvättbarhet.

Ytförberedelse

Skall vara rent, torrt och fast. Målade ytor i våtutrymmen tvättas med kalklösande medel samt målartvätt. Vid spackling används våtstarkt spackel. Vid behov förbehandlas ytan med AquaPrimer. Grundbehandlade ytor målas två gånger med AquaFinish. För målning av våtutrymmen se broschyren Caparol Aqua Våtrumssystem.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

6,5 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +10°C

Torktid

Övermålningsbar: 4 timmar
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,017-0,021 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.