caparol_pim_import/caparol_se/products/image/151501/049201_Disbocret_510_Fuellschicht_15L.png

Disbocret 510 Slamma

Slamma för utjämning av ytor med mindre hål och sprickor.

Färdig diffusionsöppen slamma för utjämning av ytor med mindre hål och sprickor eller strukturskillnader. 

Appliceringsområde

Mineraliska underlag

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Utjämnande effekt

Förpackningsstorlekar

15 liter

Kulörer

Vit

Förvaring

Svalt och torrt. Hållbar i minst 1 år.

Teknisk data

Bindemedel: Akryldispersion

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

Diffusionsmotståndstal

                      µ H2O                                   2.600

                      µ CO2                                   680.000

Diffusionsjämförelse med 700 µm torrt skikt

                      sd H2O                                   ca 1,80 m

                      sd CO2                                   ca 480 m

Ingår i Disbocret® system för skyddsmålning av betong. Används för utjämning av ytor med mindre strukturskillnader. Fyller upp till en mm/påslag.

Ytförberedelse

Före behandling skall ytorna vara rena, torra och väl förankrade mot underlaget. 

Hållfastheten i underlaget skall vara ≥ 1,5 N/mm2. Lokalt minimum ≥ 0,5 N/mm2.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

0,4-0,7 l/m2

Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min +5°C  max +40°C för material, underlag och omgivande luft.

Torktid

Efterföljande behandlingar kan utföras efter 24 timmar.
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med spackel, rulle  eller spruta. 

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Information