caparol_pim_import/caparol_se/products/image/249184/067048_woodprimer-c-3L_SE.png

WoodPrimer C

Färg för grund- och mellanstrykning av snickerier inomhus.

Matt alkydfärg för grund- och mellanstrykning av snickerier inomhus. WoodPrimer C har god isolerande funktion mot lukt och genomslag från brandskadade ytor.

Appliceringsområde

Trä inomhus

Materialegenskaper

  • Isolerande

Förpackningsstorlekar

1 liter
3 liter
10 liter

Kulörer

Vit

Glans

Helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Alkyd

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/d): 300 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 300 g/l VOC.

Lämplig på tidigare målade snickerier samt på nytt trä och spånskivor.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Nytt trä avslipas och behandlas med Kvistlack. Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt och mattslipas före grundning med WoodPrimer C.

Brand- och sotskadade ytor skall vara mycket väl sanerade från sot och andra föroreningar före målning.

Kan övermålas med såväl lacknafta- som vattenlösliga snickerifärger. Vid övermålning med vattenlösliga färger är det viktigt att allt lösningsmedel hunnit avdunsta helt från färgskiktet samt att ytan avslipas före målning.

Förtunning

Lacknafta

Förbrukning

10 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C

Torktid

Dammtorr: 6 timmar
Övermålningsbar: 24 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,010-0,013 inch
Spruttryck: 100-130 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Lacknafta

Vid användning av värmeslang reduceras sprutdimman.

Rengöring av verktyg

Lacknafta

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Säkerhetsdatablad