caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184298/055511_kvistlack-0,3L_SE.png

Kvistlack

Vattenburen Kvistlack för isolering av kvistar och kådiga ställen på trä inomhus innan målning med täckande färg.
För isolering av kvistar och kådiga ställen på trä inomhus innan målning med täckande färg. Även lämplig för isolering av mindre nikotin- och vattenskadade ytor inomhus samt andra ytor som kan förorsaka genomslag. 

Obs! Kvistlack minimerar risken för genomslag men kvistar kan innehålla olika mycket hartser vilket innebär att man aldrig kan garantera genomslag mot kvistar.

Appliceringsområde

Trä inomhus

Materialegenskaper

  • Vattenbaserad
  • God isolerande förmåga
  • Snabbtorkande

Förpackningsstorlekar

0,3 liter

Kulörer

Färglös

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Specialdispersion

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/i): 140 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 140 g/l VOC.
Applicera alltid 2 ggr med kvistlacken för bästa effekt.

Kvistlacken går även att använda på en befintligt målad yta där det har uppkommit genomslag av kvistar.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Ytorna rengöres med lämpligt tvättmedel till ett fast och smetfritt underlag. Kådiga ställen som är mjuka skrapas rena från kåda och tvättas med T-Röd.

Förtunning

Vatten

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +10°C

Torktid

Dammtorr: 15 minuter
Övermålningsbar: 1 timme
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Obs! Kvistlack minimerar risken för genomslag men kvistar kan innehålla olika mycket hartser vilket innebär att man aldrig kan garantera genomslag mot kvistar.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Säkerhetsdatablad

Information