caparol_pim_import/caparol_se/products/image/285021/074983_haftprimer-2,5L_SE.png

Häftprimer

Grundfärg med mycket god vidhäftningsförmåga på svåra underlag inom- och utomhus.

 • Vattenspädbar akrylatgrund med mycket god vidhäftningsförmåga på många svåra underlag som industrilackade och förzinkade ytor, hårdplast, aluminium (ej eloxerad), koppar m.m. in- och utomhus.

  Godkänd för målning av leksaker enligt SS EN 71-3.

  Appliceringsområde

  Svåra ytor inom- och utomhus (t ex plast och metall).

  Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Mycket god vidhäftning

  Förpackningsstorlekar

  0,75 liter
  2,5 liter
  10 liter

  Kulörer

  Vit
  Bas T
  Ingår i brytsystem

  Glans

  Matt

  Förvaring

  Frostfritt

  Teknisk data

  Bindemedel: Akrylat

  Notering

  VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/i): 140 g/l (2010).
  Denna produkt innehåller max 140 g/l VOC.

  Avsedd för grundmålning på ytor där det är svårt att få vidhäftning med andra färgtyper.  Före målning skall en provyta målas, med och utan slipning, på det aktuella underlaget. Efter tre dagar kontrolleras vidhäftningen.

  Ytförberedelse

  Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

  Rostangripna ytor stålborstas maskinellt före målning till noggrannhetsgrad St 2 eller sandblästras till noggrannhetsgrad Sa 2½ och grundas med Caparol Metalprimer. Nedsmutsade ytor tvättas med fasadtvätt eller målartvätt. Ytor som utsatts för tvållösning samt oxiderade metallytor tvättas även med kalklösande medel samt slipas vid behov.

  Övermålning kan ske med Caparols produkter avsedda för täckmålning på järn, plåt och trä.

  Förtunning

  Vatten

  Förbrukning

  8-10 m2/liter

  Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

  Applikationsförhållanden

  Arbetstemperatur min. +8°C

  Torktid

  Dammtorr: 1-2 timmar
  Övermålningsbar med vattenspädbar färg: 12-16 timmar
  Övermålningsbar med lacknaftalöslig färg: 48 timmar
  Genomtorr: flera dygn
  (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

  Verktyg

  Påföres med pensel, rulle eller spruta.


  Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
  Munstycke: 0,013-0,015 inch
  Spruttryck: 100-130 bar
  Spädning: Max 5%
  Förtunning: Vatten

  Rengöring av verktyg

  Vatten/Vatten och tvättmedel

  Rengöring och underhåll

  Torka av verktygen noga före rengöring i vatten och tvättmedel.

  Bortskaffande

  Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

  Teknisk information

  Miljövarudeklaration

  Säkerhetsdatablad

  Teknisk information

  Miljövarudeklaration

  Säkerhetsdatablad