caparol_pim_import/caparol_se/products/image/198238/057893_CAPACRYL_Haeftprimer_Weiss_WE3_2,5_LT.png

Häftprimer

Grundfärg med mycket god vidhäftningsförmåga på svåra underlag inom- och utomhus.

Vattenspädbar akrylatgrund med mycket god vidhäftningsförmåga på många svåra underlag som industrilackade och förzinkade ytor, hårdplast, aluminium (ej eloxerad), koppar m.m. in- och utomhus.

Godkänd för målning av leksaker enligt SS EN 71-3.

Appliceringsområde

Svåra ytor inom- och utomhus (t ex plast och metall).

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Mycket god vidhäftning

Förpackningsstorlekar

0,75 liter
2,5 liter
10 liter

Kulörer

Vit
Svart

Glans

Matt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Akrylat

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/i): 140 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 140 g/l VOC.

Avsedd för grundmålning på ytor där det är svårt att få vidhäftning med andra färgtyper.  Före målning skall en provyta målas, med och utan slipning, på det aktuella underlaget. Efter tre dagar kontrolleras vidhäftningen.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Rostangripna ytor stålborstas maskinellt före målning till noggrannhetsgrad St 2 eller sandblästras till noggrannhetsgrad Sa 2½ och grundas med Caparol Industriprimer. Nedsmutsade ytor tvättas med fasadtvätt eller målartvätt. Ytor som utsatts för tvållösning samt oxiderade metallytor tvättas även med kalklösande medel samt slipas vid behov.

Övermålning kan ske med Caparols produkter avsedda för täckmålning på järn, plåt och trä.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

8-10 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 1-2 timmar
Övermålningsbar med vattenspädbar färg: 12-16 timmar
Övermålningsbar med lacknaftalöslig färg: 48 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,013-0,015 inch
Spruttryck: 100-130 bar
Spädning: Max 5%
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten/Vatten och tvättmedel

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten och tvättmedel.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad