caparol_pim_import/caparol_se/products/image/212968/061428_sylitol_fasadfarg_vit_bas1_10L_SE.png

Sylitol Fasadfärg

Silikatfärg för mineraliska underlag.

Sylitol Fasadfärg är en silikatfärg med kalivattenglas som bindemedel. Innehåller max 5 % organiska stabilisatorer som gör att färgen kan levereras bruksklar.

 

Appliceringsområde

Mineraliska underlag

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar

Förpackningsstorlekar

10 liter

Kulörer

Vit
Bas 1
Bas 3
Ingår i brytsystem. Brutna Kulörer: Använd alltid färg med samma batchnr på sammanhängande ytor
för att undvika kulörskillnader. 

Glans

2, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Kalivattenglas, dispersion

Diffusionstal luftlagertjocklek sdH2O

<0,01 m

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.
Användes på mineraliska underlag som puts, betong, cementfiberskivor samt ytor där det tidigare målats med kalk, KC-färg eller silikatfärg.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Sugande och stoftiga ytor t.ex lagningar grundas med Sylitol Koncentrat 111 spädd 2:1 med vatten. På svagt och jämnt sugande ytor av enhetlig karaktär, utan lagningar och olika beskaffenheter kan man istället för en första behandling med Koncentrat 111 späda första färgskiktet med 10% koncentrat 111.

Ytor med mikrosprickor och lagningsskarvar ges en strukturutjämnande behandling med Sylitol Compact före slutmålningen.

Första strykningen med Sylitol Fasadfärg späds med max 10% Sylitol Koncentrat 111 medan andra strykningen påföres oförtunnad eller spädd med max 5% Sylitol Koncentrat 111.

Sylitol Fasadfärg motsvarar i sin sammansättning DIN 18 363, avsnitt 2.4.1.

Förtunning

Sylitol Koncentrat 111

Förbrukning

6-8 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +10°C

Torktid

Dammtorr: 2 timme
Övermålningsbar: 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,023-0,027 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Sylitol Koncentrat

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Etsar glas och metall.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.