caparol_pim_import/caparol_se/products/image/151504/049203_Disbocret_518_Flex-Finish_15L.png

Disbocret 518 Flex-Finish

Spricköverbyggande färg för betong utomhus.

Matt spricköverbyggande färg baserad på styrénakrylat, särskilt framtagen för målning på ny eller tidigare målad betong. Klarar sprickor <0,3 mm. Behåller sin elasticitet ner till -20°C. Alkali- och UV-beständig. Färgen är karbonatiseringshämmande vilket innebär att den förhindrar kol-(CO2) och svaveldioxid(SO2) att tränga in i betongen och ger därmed ett effektivt skydd mot korrosion på armeringsjärnen i betongen.  

Appliceringsområde

Betong utomhus

Materialegenskaper

  • Karbonatiseringshämmande 
  • Spricköverbyggande
  • Vattenbaserad

Förpackningsstorlekar

15 liter

Kulörer

Vit.
Kulörer enligt beställning.

Glans

7, matt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Styrénakrylat

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

Diffusionsmotståndstal:
µ H2O     1.500
µ CO2     250.000

Diffusionsjämförelse med 300 µm torrt skikt
sd H2O     ca 0,45 m
sd CO2     ca 75 m

Vattenupptagningkoefficient W24
<0,033 kg/(m2 Ÿ h0,5)

Lämplig på väl förankrade tidigare målade ytor samt på ny betong.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Tidigare målade ytor tvättas med Fasadtvätt. Högtrycks- eller hetvattentvätt rekommenderas. Betong skall vara fri från cementhud, formolja eller andra föroreningar. Sugande ytor grundas med Disboxan 450 Fasadskydd spädd 1:9 med vatten, Disboxan 451 Hydrofoberingscreme alternativt AmphiSilan Djupgrund LF.

Förtunning

Vatten

Skikttjocklek

Disbocret® 518 Flex-Finish påförs till 300 µm torrt skikt, vid normal applicering som är 4-5 m2/liter ger det ett torrt skikt av 100µm per applicerat skikt. För ett effektivt skydd mot koldioxidinträngning krävs ett färgskikt på minst 300 µm.

Förbrukning

4-5 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C max 40°C på underlag, material och omgivande luft

Torktid

Dammtorr: 12 timmar
Övermålningsbar: 24 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påförs med pensel, rulle eller spruta. Vid sprutning skall filter avlägsnas. 


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,021-0,026 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Max 1-2% med vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad