caparol_pim_import/caparol_se/products/image/151472/049178_Disboxan_451_ImpraegnierCreme_10kg.png

Disboxan 451 Impregneringscreme

Hydrofoberande impregneringcreme för tegel och andra mineraliska underlag.

Disboxan 451 är en hydrofoberande lösningsmedelsfri impregneringcreme för betong och armerad betong, kalksandsten, sandsten samt mineralputser och mineralfärger. Produkten är ej filmbildande. Disboxan 451 används ej som förstärkning till porösa eller vittrade ytor.

Appliceringsområde

Tegel och andra mineraliska underlag utomhus.

Materialegenskaper

  • Hydrofoberande
  • Ej filmbildande

Förpackningsstorlekar

10 kg

Kulörer

Färglös

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Specialemulsion på Silan-bas

För hydrofoberande behandling av betong, puts samt till förbehandling vid målning med Disbocret 515 betongskyddssystem.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Disboxan 451 skall inte spädas. Normalt räcker en behandling om underlaget är sugande. På betong utan efterföljande beläggning kan ytterligare en behandling vara lämplig.

Fönster och andra byggdelar som inte skall behandlas skyddas noga. Stänkt avsköljes omedelbart för att förhindra fläckar. 

Förtunning

Vatten

Förbrukning

150-300g/m2

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C på underlag, material och omgivande luft

Torktid

Regnsäker: 12 timmar
Övermålningsbar: 24 timmar (vid övermålning skall detta ske inom 5 dagar)
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Lagringstabil i 12 månader i obruten förpackning.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.